V roce 2007 nechalo město hradební zeď naproti ARiSu geometricky oddělit a některé její části bezúplatně převedlo do svého vlastnictví. Prostřední úsek hradby je rozdělen na šest dílů, které jsou součástí zdejších pozemků. Tři parcely patří městu, jedna Vladimíru Dubskému a zbylé dvě vlastnili nejmenovaní majitelé.
 Radnice však chybějící pozemky získala do svého vlastnictví, a tak je mohla bezplatně převést Vladimíru Dubskému. Nový vlastník se zavázal odstranit havarijní stav zdi za finanční pomoci Jičína ve výši 2,3 milionu korun. Zbylých 1,3 milionu uhradí sám.  Městský úřad pouze zajistil stavební povolení. Parkoviště se při rekonstrukci zachová.
 „Archeologové zatím nalezli vrstvy z pravěku a středověku.Chtěl bych, aby nová zeď byla postavena do konce srpna letošního roku," vysvětlil Vladimír Dubský.
Komplikace
S vybudováním nové zdi však nastaly komplikace. Dělníci totiž zbourali tu, o které poté odborníci zjistili, že mohla být původní. Na názor jsme se proto zeptali vedoucího archeologa Radka Nováka.
 „Nyní nedokážu říct, zda hradba pochází z dob středověku nebo byla postavena v 19. století. Tento problém je složitý a budeme ho řešit  s komisí odborníků. Výsledek budeme znát po ukončení terénní a laboratorní části výzkumu a po zpracování dat."