Archeologové začali s průzkumem letos v rámci plánované revitalizace sídla. I když předpokládali, že na severním parkánu objeví pozůstatky staveb, nález je samotné překvapil.

Že zde stavby v minulosti byly potvrzuje nejstarší dochovaná fotografie hradu z roku 1866, kdy sídlo nechala zachytit pruská rozvědka.

Při odkryvu pak byly nalezeny základy budov. V západní části parkánu našli archeologové bývalou maštal, jejíž zdivo pochází ze závěru 14. století. Ve východní části narazili na část zdi, totožnou s rozsáhlou vartemberskou přestavbou hradu. Postupně však začali odhalovat základy čtvercového půdorysu o hraně 7,5 metru. Síla zdiva je přitom dva a půl metru. Charakter zdiva se však podstatně odlišuje.

Zámek Humprecht.
Zámek Humprecht čeká generálka za téměř padesát milionů

„Jde o řádkované zdivo z lámaného pískovcového kamene, které jsme jinde na hradě nenašli. Signalizuje, že se jedná o dosud neznámou etapu výstavby hradu, která může pocházet už ze 13. století,“ odhaluje archeolog jičínského muzea Radek Novák tajemství, které zůstalo dlouhá pokolení skryto pod zemí.

Charakter stavby nastiňuje, že jde o druh opevnění nebo o věž.

Lidské aktivity lze zde datovat podle jičínského archeologa již do 13. století. Tomu nasvědčují i movité nálezy jako keramika.

Odpoví analýza

„Ještě musíme provést srovnávací analýzu. Nyní jde jen o hrubé posouzení nálezu,“ připouští Radek Novák a zároveň se zamýšlí nad tím, že zakladatelem hradu mohl být někdo jiný než Vartemberkové v polovině 14. století.

„Odkryv musíme dokončit a vyhodnotit. Stanoviska můžeme dát až po celkové analýze nemovitých i movitých nálezů, kterých je velké množství,“ naznačuje Radek Novák, podle kterého to bude tak do tří let.

Radest kastelána

Kastelán hradu Jan Macháček se z nálezu radoval. Pro hrad Kost je to zásadní objev a i kastelán bude nyní pátrat, kdo sídlo, které spravuje rod Kinský dal Borgo, vlastně vystavěl.

A pak se možná přepíše samotná historie hradu Kost.

Česká pošta - Partner. Ilustrační foto.
Pobočky na Královéhradecku nezrušíme, slíbil ředitel pošty

Historie
Hrad Kost je považován za jeden z nejvýznamnějších gotických hradů v České republice. Jeho původ se datuje do 14. století, kdy si Beneš z Vartemberka nechává na skalním ostrohu uprostřed tří údolí vybudovat malou dřevěnou tvrz s obrannou kamennou věží. Oblíbená legenda praví, že hrad dostal jméno Kost v dobách, kdy jej obléhal Jan Žižka a po neúspěšném dobývání hradu prohlásil, že je pevný jako kost a ta prý patří psu. Pravdou ovšem zůstává, že samotný zakladatel hradu, hrabě Beneš, se do sobotecké zakládací listiny podepsal latinským přízviskem Benesius de Costy, což Češi při čtení zkomolili a přejmenovali ho na Beneše z Kosti.
(zdroj webové stránky hradu Kost)