Jičínští radní kladně zareagovali na žádost investora, společnosti Hotel Start Jičín, a prodloužili termín dokončení rekonstrukce objektu k 1. květnu 2018 bez toho, aby vlastníci museli platit smluvní pokutu. „Seznámili jsme se se stanoviskem právního úřadu a schválili záměr prodloužit termín otevření restaurace a hotelové části objektu do 1. května 2018," potvrdil starosta města Jan Malý.

„Jsme spokojeni. Doufáme, že termín splníme. Budeme se snažit komplex otevřít do konce příštího roku," komentuje rozhodnutí radních Jan Ent, jednatel společnosti.

Jedná se o třetí prodloužení termínu, o které majitelé požádali kvůli finančním problémům. Město se společností tak uzavře třetí dodatek ke smlouvě. Zároveň radní zamítli opakovanou žádost společnosti CF invest, která požaduje po městu odstoupení od kupní smlouvy na prodej hotelu Start Jičín se společností Hotel Start Jičín.

V případě, že by město Jičín od smlouvy odstoupilo, společnost CF invest s.r.o. chtěla objekt hotelu odkoupit. Rada města dala ale přednost pokračování původního smluvního vztahu tak, aby byl hotel co nejdříve zprovozněn.

V případě odstoupení by totiž muselo město vrátit nejen kupní cenu (12 milionů korun), ale navíc uhradit prokazatelně provedené investice do objektu. Zastupitelstvo navíc na svém posledním jednání již společnosti Hotel Start Jičín odsouhlasilo záměr prodeje pozemků před hotelem, kde má vzniknout parkoviště. Jedná se o parcely za cenu 1700,- Kč za metr čtvereční. Smlouvu o prodeji mají zastupitelé schválit v prosinci. Společnost pak zaplatí cenu do 6 měsíců od podpisu smlouvy.

„Po posouzení všech okolností je nejoptimálnější vyhovět žádosti firmy a prodloužit termín k předání stavby k 1. květnu 2018," shrnuje starosta města Jan Malý.

Investor tímto rozhodnutím může čerpat úvěr, jehož uzavření bylo podmíněno vyslovením souhlasu města s prodloužením termínu dokončení bez uplatnění finanční pokuty. V roce 2018 by se tak Jičínští měli dočkat zprovoznění dvou restaurací a jedenácti pater hotelu. „Věřím, že se naplnění termínu podaří," shrnuje starosta Jan Malý.

Naposledy radní termín zprovoznění hotelu prodloužili v srpnu 2015. Otevřeno mělo být do 31. prosince 2016 pod smluvní pokutou 400 a 100 tisíc korun za každý další započatý rok.

Majitelé uváděli městu několik důvodů, proč nebyli schopni dodržet termín otevření do konce letošního roku. Postupná rekonstrukce objektu však probíhá – do objektu již investovali podle jejich slov přes 15 milionů a na další investice mají schválený bankovní úvěr.

JAK ŠEL ČAS
Město prodalo bývalý hotel společnosti Regentský dům s.r.o. Jičín za cenu 12 milionů v říjnu 2010.
V září 2012 byl schválen dodatek č. 1 ke smlouvě, kterým byl prodloužen termín otevření restaurace do pěti let od podpisu smlouvy, v srpnu 2015 byl termín oddálen do konce letošního roku. Stav hotelu může přijít posoudit veřejnost 7. prosince od 14 do 17 hodin.