Důvod? Stavební práce jsou v současnosti v takovém rozsahu, že se je nepodaří v letošním roce dokončit.

„Jaký bude další postup ze strany vlastníků, zda budou žádat o prodloužení termínu, mně zatím známo není a nechtěl bych o tom spekulovat," uvedl starosta Jan Malý k dalšímu posunu cílové pásky, která měla být částečně přestřižena v roce 2012 při zprovoznění restaurace.

„Pokud investoři nepožádají o prodloužení termínu dokončení přestavby, hrozí jim ze strany města pokuta," dodal Malý. Jednatel společnosti Hotel Start Jan Ent tvrdí: „Do konce roku požádáme město o další výjimku."

Zároveň si pokládá řečnickou otázku. „Chceme my tady v Jičíně otevřít hotel Start nebo budeme pokutovat společnost? Pokud budeme sankcionovat společnost, tím nejspíš oddálíme otevření objektu." 

Podle Jana Enta za průtahy přestavby stály v prvních letech především finance.
„V roce 2010, když jsme hotel kupovali, byli na startovní čáře dva zájemci. My jako fyzické osoby i jako firma. Městu se tehdy nelíbil náš společník, ale kdyby nám tento původní investor zůstal, tak už by asi hotel fungoval. Náhradníkem byl pan Miroslav Knap, který kvůli podnikání v Tunisu málem zkrachoval. Nyní máme za společníky majitelé novopacké firmy El Nino, kteří chtějí do komplexu investovat, jsou finančně silní a s nimi zvládneme dojít do finále," nastiňuje Jan Ent hlavní důvody průtahu renovace hotelu, která se s přibývajícími roky finančně prodražuje i samotným vlastníkům.
„Do konce roku má být kompletně zrekonstruovaná věž hotelu. Proto chceme uspořádat den otevřených dveří, kdy návštěvníkům ukážeme hotelové pokoje a restauraci ve dvanáctém poschodí. Z kraje příštího roku se chceme zaměřit na dokončení restaurace a prostor v přízemí. Předpokládáme, že celé zařízení

zprovozníme v příštím roce," slibuje Ent.
Společnost Hotel Start[ Jičín s.r.o. může renovaci objektu dokončit díky úvěru, který získala v letošním roce s termínem čerpání do roku 2017.

Podle Jana Enta jsou náklady na rekonstrukci budoucího čtyřhvězdičkového hotelu vysoké, na druhou stranu jsou úrokové sazby tak nízké, že půjčit peníze se vyplatí.

SANKCE

„V případě nesplnění podmínek byla stanovena pokuta sto tisíc korun za každý rok prodlení," uvedla tisková mluvčí jičínské radnice Magdaléna Doležalová s tím, že v roce „kolaudace" tak byl sepsán dodatek, kterým byl původní termín prodloužen na rok 2014 a zvýšení pokuty na 300 tisíc za první rok a sto tisíc za další roky. Vloni byl uzavřen další dodatek s dokončením stavby v roce 2016. Ten obsahuje klauzuli, která zvyšuje případné pokuty za další nedodržení smlouvy. Z původních 300 tisíc se zvedá o rovných sto tisíc. Sankce za další roky prodlení zůstává stejná.

Na tahu bude ve finále jičínská radnice, která rozhodne, zda bude investory sankcionovat, nebo zda jim dá poslední šanci.

Veřejnost bude mít možnost si nejvyšší budovu města, postavenou v roce 1975, prohlédnout v rámci dne otevřených dveří ještě na sklonku letošního roku.

Dvanáct pater hotelu už prošlo celkovou rekonstrukcí včetně kompletní výměny sítí, instalací nové klimatizace, změny vnitřní dispozice pokojů, které čeká už jen zakrytí stropů sádrokartonem, vystěrkování podlah a položení obkladů.

NABÍDKA SLUŽEB

V horním patře nejvyššího hotelu v Jičíně bude fungovat restaurace s nádherným výhledem na město a okolí, dvě patra pod střechou nabídnou luxusnější rozměrnější pokoje. Prvnímu nadzemnímu podlaží bude vévodit restaurace, druhé nadzemní podlaží bude sloužit pro levnější ubytování, další patro jako školící centrum a od čtvrtého po jedenácté podlaží je zázemí pro návštěvníky. Celkem hotel nabídne 50 moderních pokojů.

Hotel Start Jičín má nyní v plánu koupit od města pozemky před budovou kvůli budoucímu parkovišti. Koho prodlužující se přestavba hotelu trápí, to jsou sportovci a návštěvníci Českého ráje. V Jičíně pravidelně probíhají i několikadenní sportovní akce a město nemá možnost poskytnout sportovcům ubytování přímo v komplexu. Snad už je ale na dohled!