Dražba se uskuteční 14. prosince v Praze. Vyvolávací (nejnižší) cena byla stanovena na 11 milionů korun, znalecký posudek ohodnotil nemovitost částkou 16,5 milionu korun.

Objekt je v soukromých rukou. Starosta města Josef Cogan se domnívá, že jde zřejmě o nedobrovolnou dražbu. „Celou situaci sledujeme. Město uvažovalo o tom, že by nemovitost koupilo zprostředkovaně, což je ovšem v tomto finančním rozsahu nereálné. Svého zástupce na licitaci samozřejmě vyšleme, situaci bude monitorovat a bude pověřen okamžitě se spojit s novým nabyvatelem.“

Starosta Cogan přiznává, že radnice oslovuje i různé investory, aby zvážili, zda by hotel nekoupili. „To je v našich pravomocích. Jsme jednoznačně připraveni s novým majitelem spolupracovat. Centrál je významnou stavbou v centru města, a byli bychom rádi, kdyby se hotel vrátil k původnímu provozu, to považujeme za největší přínos. Víme, že se zde nacházejí i nádherné sklepy, které by se nechaly využít,“ říká starosta.

Hotel Centrál byl původně pivovarským hotelem, který byl přestavěn a v roce 1908 uveden do provozu. V poslední době secesní dům viditelně chátrá, slouží jen k prodeji zboží.