Záplaty, hluboké díry a praskliny, propadlé kanály a rozpadající se krajnice. Obyvatelé Jičína už dlouho trápí stav silnic ve městě. “Ta situace je stejná každý rok po zimě, letos jim to nějak trvá. Na Novém městě jsou velké výtluky, občas musíme se studenty hodně kličkovat,” uvedl učitel autoškoly Richard Maršík

Komentářů týkajících se stavu jičínských komunikací jsou desítky. V diskuzích na sociálních sítích i v aplikaci Zmapujto se občané obrací na vedení města s prosbami o urychlené řešení situace. “Silnice a chodníky jsou v některých částech Jičína k pláči, nebo naopak k zlosti,” znějí ty mírnější příspěvky.

Místostarosta města Petr Hamáček s občany souhlasí. “Nedivím se. Stav silnic na Ruské, Poděbradově i na 17. října je zoufalý. Tyhle ale nemůžeme jen tak začít opravovat. Nejsou v našem vlastnictví. Taky nejdu stavět dům na sousedův pozemek,” vysvětlil. Nejčastěji zmiňované silnice v ulicích Ruská, Poděbradova nebo Jiráskova ale nejsou ve správě města, ale Královéhradeckého kraje.

Kompletní oprava Ruské a Poděbradovy se domlouvá už více než sedm let. V roce 2014 vznikla smlouva s krajem, který přislíbil katastrofální stav vozovky napravit, o rok později pak kraj uzavřel smlouvu s projektovou firmou, která vypracovala projektovou dokumentaci pro celou stavbu. Podle dnes již hotového projektu vznikne na Ruské a Poděbradově zcela nová vozovka, chodníky a cyklostezka. Plynulosti dopravy by měly napomoci tři kruhové objezdy.

Chodníky, kanalizace a 60 souhlasů

Projektanti za šest let překonali nemálo přítěží. Kvůli připomínkám stavebního úřadu museli plány několikrát upravit. Kromě pozemních úprav bylo nutné do plánů zahrnout také kompletní obnovu inženýrských sítí. Hygienici zase trvali na postavení protihlukové stěny na kraji města, kde hluk aut ze silnice první třídy výrazně překračoval povolené limity.

Projekt tak zdržovaly také výkupy pozemků a dále pak získávání souhlasů k stavbě. Části chodníků, které se město zavázalo opravit, totiž patří majitelům bytových domů. “Celkem jsme potřebovali získat šedesát souhlasů. Ještě loni v červnu nám chybělo patnáct. Sehnat je trvalo další tři měsíce,” vysvětlil Hamáček důvody, proč se celý projekt táhne už sedm let.

Nyní to ale vypadá, že k vymodlené stavbě skutečně dojde. Před dvěma týdny kraj podal o územní rozhodnutí. Pokud se příslušné orgány dohodnou, do letošního listopadu by mohlo územní rozhodnutí nabýt platnosti a přibližně za rok by mohl kraj získat stavební povolení. “Když budu realistický, řekl bych, že mezi lety 2023 a 2024 bychom mohli začít stavět,” řekl Hamáček.

Termín přibližně za dva roky potvrdili také v Údržbě silnic Královéhradeckého kraje. “Příprava realizace rekonstrukce silnice je technicky, finančně i časově náročná na požadavky dotčených orgánů, koordinaci vyvolaných přeložek inženýrských sítí a souběžných investic města, proto je akce dlouhodobějšího charakteru,” uvedl technicko-obchodní náměstek ÚS KHK Jiří Koutník. Podle něj je rekonstrukce Ruské a Poděbradovy pro kraj prioritní.

Městské silnice čekají na svůj čas

Místostarosta Petr Hamáček se domnívá, že komunikace, které jsou ve správě města, jsou převážně v dobrém stavu. “Víme o tom, že jsou ve špatném stavu silnice na Čeřovce, Kukulově nebo Československé armády,” dodal. Všech zmíněných ulic s ale týkají větší stavební projekty které jsou plánované v blízké budoucnosti.

Ulice Kukulova čeká na velkou stavbu v areálu nemocnice. “Kraj přišel se záměrem opravit místní internu, respektive ji zbourat a na její místo postavit novou. Rekonstrukce Kukulovky je v tuto chvíli stavebně povolená, nemá ale smysl ji opravit před tím, než po ní budou jezdit těžké náklaďáky,” vysvětlil Hamáček.

Hned vedlejší ulice Československé armády se rekonstrukce dočká již brzy. Je totiž součástí plánů přestavby bývalých kasáren. Ty v dubnu koupila firma SeneCura se záměrem vybudovat nové centrum pro seniory a odpovídající infrastrukturu. “V tomhle nám SeneCura trochu pomůže. Projekt zasahuje do celé oblasti, vznikne kolmé stání, přechod přes lípy, zrekonstruujeme Argonskou, Soudnou, Štrauchovu a vznikne ulice Skautská,” řekl místostarosta. Stavba by měla začít za rok a trvat do roku 2025.

Na opravu popraskaného povrchu a děr ve městě čeká řada dalších silnic. I jejich rekonstrukce ale budou časově i finančně náročné. “To je ale normální. Když se někdo rozhodne postavit si dům, od fáze nápadu až k hotové stavbě mu to taky zabere alespoň čtyři roky. Kromě silnic teď opravujeme řadu domů, které byly ve velmi špatném stavu, zatékalo do nich a hrozily zhroucením. Musíme stanovovat priority postupně,” doplnil Hamáček.

Proč se u tolika budov a silnic čekalo až do poslední chvíle, než se přistoupilo k nutné záchraně, místostarosta dále odmítl komentovat.