Zastupitelé se přiklonili k výnosu speciální komise, která byla sestavena na konci loňského roku a měla najít odpověď na otázku, co dělat s prodražujícím se provozem zařízení. „Doporučili jsme městu nadále poskytovat služby nemocnice a sociálních služeb formou příspěvkových organizací," prohlásil místostarosta Pavel Sieber. Předeslal, že komise se kvůli shonu na přelomu roku stihla sejít jen dvakrát, a proto je na hmatatelnější výsledek ještě zapotřebí počkat.

Přesto navrhla zamítnutí Šmuclerova podnětu. Někteří zastupitelé byli mírně rozčarováni. „Upřímně řečeno, předložený závěr o délce dvou vět je tak trochu zklamáním," podotkl Pavel Moravec.

Zastupitelstvo se rozdělilo na dva tábory, kdy jeden byl pro odmítnutí Šmuclerovy nabídky, kdežto druhý si ji chtěl ponechat v záloze. „Zamítnutí podnětu od firmy Asklepion považuji za důležitý bod. Je žádoucí, abychom kauzu už neprotahovali a vyslali investorovi jasnou odpověď. Tak vypadá seriózní přístup," řekl Martin Pour.

Zastupitelka Iva Šedivá zase upozornila, že Hořice si sice v současnosti mohou dovolit provozovat Městskou nemocnici, avšak náklady porostou a nakonec se stanou neúnosnými.

Starosta Ivan Doležal s tím souhlasil a upozornil, že otázka nemocnice se bude řešit. Navrhl, aby si Hořice nechaly vypracovat studii, jak čerpat dotace z evropského sociálního fondu, díky kterému by byl současný stav udržitelný.Tím se však spustila další diskuse, neboť jistí zastupitelé, například Jaroslav Pour, měli pochyby o přínosnosti takové studie.

Usnesení bylo přijato, což ředitel špitálu Petr Adámek ocenil.
„Vítám to. A nejen já, ale i všichni zaměstnanci. Problémem Šmuclerova plánu bylo, že po osmi letech by se investor stal majoritním vlastníkem zařízení. Město by naprosto ztratilo kontrolu," oznámil.

Dva roky stará nabídka Asklepionu tedy byla zamítnuta. Město bude dál financovat nemocnici, jejíž chod „bude optimalizován", a nechá vypracovat analýzu na čerpání evropské dotace.

Hořická nemocnice sestává z léčebny dlouhodobě nemocných (LDN), chirurgické, gynekologické a interní ambulance a biochemické, hematologické laboratoře.

Šmuclerův návrh se týkal i domova seniorů, který je také provozován městem.

Rozpočet města pro zdravotnictví a sociální péči pro rok 2013 operuje s částkou 4,82 milionu korun.