Více životodárné tekutiny
Modernizace úpravny probíhala od července loňského roku za plného provozu a znamenala celkové stavební úpravy stávající budovy, kdy byla kompletně odstraněna „chlorovna" a došlo k sanaci 400 kubíkové akumulační nádrže, která slouží jako rezervoár vody.

Nově tak v březovickém areálu vyrostla další akumulační nádrž o objemu 500 metrů krychlových.
„Celkem tedy pro obyvatele bude k dispozici 900 krychlových metrů vody pro okamžitý odběr," uvedl Pavel Šubr s tím, že voda je čerpána z vrtů, jejichž využitelnost je efektivnější hlavně v této době, kdy často dochází povrchové vody.
Nové technologie dokáží šetřit

„Naším záměrem je více využívat právě vrtů," dodal předseda představenstva VOS a dodal, že v Březovicích byl v rámci opravy přidán i třetí vrt, který nebyl doposud využíván.

„V minulých měsících jsme byli svědky celoplošného nedostatku vody způsobeného suchým počasím. Jde tak o krok, kterým i do budoucna zajišťujeme větší spolehlivost dodávek vody do domácností v hořickém regionu," řekl za VOS její ředitel Richard Smutný s tím, že hlavním cílem rekonstrukce bylo plné využití vrtů a také zefektivnění úpravy získané vody.

Nové technologie totiž vodou šetří, a to již při výrobě, kdy vznikají vody odpadní, jejichž objem dokáže nová technologie snížit. 
Zlepšily se i hodnoty parametrů jakosti vody. VOS mohla rekonstrukci provést díky evropské dotaci, kdy z celkových asi 100 milionů zaplatila takřka 70 milionů korun.

„Vedle prací, které probíhaly za plného provozu, jsme se museli vypořádat také s extrémně suchým létem, které si vynutilo nepřetržitý provoz. Nebylo tak možné využít původně plánovaných odstávek," řekl za zhotovitele stavby Tomáš Kouba s tím, že během stavby docházelo k přepojování vody a rezervoáry byly zásobeny vodou z druhé hořické úpravny – z Libonic.
Ostatně březovická úpravna si opravu zasloužila. Vždyť obyvatelům slouží již od 60. let minulého století, kdy se stala jedním ze dvou hlavních zdrojů pitné vody na Hořicku.

Vrty jsou hluboké pětašedesát metrů a je možné odebírat až 30 litrů za sekundu. Linka nyní upravuje tisíc metrů krychlových denně.