Soňa Kerelová byla zvolena osobností města především za publicistickou a osvětovou činnost, která se týká připomínek na události kolem první a druhé světové války. Podílela se na vydání publikace Nezapomeneme památce hrdinů, ve které dokumentuje památníky, pomníky i prosté hroby z období právě světových válek.

Je aktivní účastnicí různých výročí a připomínek na důležité události v dějinách města. V minulosti byla oblíbenou vrchní sestrou v hořické nemocnici a místostarostkou Hořic. Manželé Němečkovi se před několika lety pustili do náročné rekonstrukce tzv. Goldschmidtovy vily, která svého času byla jednou z nejkrásnějších v Hořicích.

Díky fandovství a osobní zainteresovanosti se jim podařilo stavbu zachránit a postupně v rekonstrukci neorenesanční stavby toskánského typu pokračovat.