Počtem nasazených vojáků jde o největší bitvu svedenou na našem území, po níž na bojišti zůstalo desetitisíce mrtvých a raněných. Tuto významnou událost evropských dějin si Hořičtí připomněli řadou vzpomínkových akcí.

Město sice nebylo místem bojů, ale sídlil zde pruský štáb a především se Hořice staly jedním velkým lazaretem. Mnohým z těch, kteří sem byli přiváženi, se i přes obětavou péči známého lékaře Víta Levita ovšem zdejší hřbitov stal místem posledního odpočinku.

Již 13. června si zájemci mohli v muzeu vyslechnout přednášku jičínské archeoložky a historičky PhDr. Evy Ulrychové o prusko-rakouské válce v roce 1866, která byla zaměřena především na život civilního obyvatelstva, léčení raněných, epidemii cholery a důsledky tohoto válečného konfliktu.

Hlavní vzpomínkové akce se uskutečnily v úterý odpoledne a na jejich pořádání se podílely město, kraj, biskupství a Agentura Miloš Jaro.

Pietní akt byl zahájen v 15 hodin na starém gothardském hřbitově u pomníku nad společným hrobem padlých vojínů. Účastníky přivítal místostarosta Ivan Doležal, krátce promluvil starosta města Aleš Svoboda. Hlavním řečníkem byl Tomáš Petráček, kněz, historik, vedoucí Katedry kulturních a náboženských studií na Univerzitě Hradec Králové, který všechny přítomné zaujal svým zasvěceným komentářem o válce, která nebyla dobyvačná, ale měla poměřit síly jejích aktérů. Rakousko po prohře ztratilo pozici velmoci v regionu Střední Evropy, naopak vítězství Pruska vedlo nakonec ke vzniku sjednoceného Německa. Soubor Flautissimo doplnil pietní akt o hudební složku. Poté byl položen věnec také u hrobů šlechticů, důstojníků a kadetů v jihovýchodním rohu starého hřbitova.

Následovalo slavnostní odhalení nového pomníku padlým v bitvě na Chlumu umístěného pod jižní zdí starého hřbitova, jehož autorem je sochař Michal Moravec. Zde promluvil jeden z iniciátorů vzniku tohoto památníku Miloš Jaro a také hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc. Novému dílu požehnal Tomáš Petráček.
V Galerii plastik byla týž den otevřena výstava Symposium '66 připravená k 50. výročí prvního Mezinárodního sochařského symposia v Hořicích. Její autorka Jana Cermanová seznámila přítomné s koncepcí expozice. Slavnostní vernisáž se uskuteční v sobotu 9. července v 16 hodin, aby se jí mohli zúčastnit i aktéři letošního ročníku sympozia.

Program pak pokračoval v muzeu, před nímž vítala příchozí vojenská kapela Spielmannszug 1. Garde Regiment zu Fuss pruskými i rakouskými pochody. V Malé síni byla poté zahájena výstava Hořice a prusko-rakouská válka 1866.

Během všech vzpomínkových akcí byl přítomným rozdáván reprint novin z roku 1929, kde jsou zachyceny autentické vzpomínky pamětníků na události, k nímž došlo v červnu a červenci 1866 v Hořicích a okolí.
Důstojné a velkorysé připomenutí bitvy, v níž bojovalo bezmála půl milionů mužů, bylo večer zakončeno koncertem skupiny Kantoři na nádvoří hořického zámku.     Jindra Váchová