Z náměstí Jiřího z Poděbrad začaly pomalu mizet některé stromy. Mezi nimi i višně chloukaté, jenž zde byly vysázeny v devadesátých letech dvacátého století a vedení města se domnívá, že to nebylo příliš šťastné řešení. „Do stávajícího stromořadí kulovitých javorů nebyla výsadba višně chloukaté vůbec vhodná a nebojím se říci, že dokonce chybná. Tyto stromy jsou nyní přerostlé, zásadně narušují stav chodníků a také stíny okolní zástavbě. Proto jsme se je rozhodli vykácet," vysvětlil místostarosta Martin Pour a dodal, že získat povolení na kácení zeleně nebylo vůbec snadné. „Stálo nás to velké úsilí, ale nakonec jsme uspěli. Z centra tedy zmizí celkem čtrnáct višní chloukatých a šest kulových javorů. Všechny tyto stromy jsou staré, poničené a jejich zdravotní stav je špatný. Vyslyšeli jsme tak i prosby občanů, kteří si stěžovali například na to, že jim stromu způsobují problémy při chůzi a to z důvodu nadzvedávání se chodníků," objasnil Pour.

Najdou se ale i tací, kterým rázný krok radnice vadí. „Je to smutné. Řekl bych, že i tak je tady dost málo stromů a když odsud ještě další zmizí, bude to tu takové pusté. Jsem jednoznačně proti kácení," říká smutně pan Milan a vzpomíná i na krásný smrk, jenž byl z centra odstraněn už před pár lety. „Měli jsme tady nádherný a velký smrk, který jsme na Vánoce vždy ozdobili. Nevím proč ho nakonec museli zlikvidovat, ale podle mě tady teď chybí," kroutí hlavou muž.

Také čtěte: Krajští zastupitelé schválili opravu školního statku

Paní Marie už tak vyhraněný názor nemá. „Vůbec jsem o tom nevěděla, všimla jsem si pařezů až dnes. Svým způsob je mi to líto, ty stromy tady pamatuji odjakživa a pokud byly zdravé, měly tady zůstat. Ale pokud to bylo nutné, třeba z důvodu bezpečnosti, tak pak kroky radnice plně chápu. Kdyby to neudělali třeba by jeden ze stromů spadl a někoho zranil nebo nedej bůh zabil, lidé by se pak pro změnu zlobili, že to město nechalo dojít tak daleko. Nevím, asi budu věřit, že vedení ví, co dělá," zamýšlí se dlouholetá obyvatelka Hořic.

Náměstí bez zeleně nezůstane dlouho. Nejdříve ale bude nutné opravit poškozené chodníky. „Po vykácení stromů dojde k odstranění pařezů a postupně bude opraven narušený až havarijní povrch chodníků, zejména v místech, kde byla vysázena višeň chloupkatá. Dále bude provedena nová výsadba třiceti čtyř kusů stromků. Zatím nevíme přesné datum kdy, ale doufáme, že nejpozději na podzim se náměstí bude chlubit novými stromy," seznamuje občany s dalším postupem místostarosta.

Vzhledem k tomu, že v Hořicích mají více jak stoletou tradici kulové javory, pravděpodobně právě ony vyplní prázdná místa. A to nejen na náměstí. „Dříve byly po obvodu celého náměstí a rovněž ve všech ulicích, které vznikaly na přelomu století až do třicátých let. V mnoha částech se dnes už nachází jen torza a mnoho stromů tam chybí. Když jsem místa společně se zaměstnanci životního prostředí loni objížděl, napočítali jsme, že jenom v základním stromořadí chybí zhruba devadesát stromů," konstatuje místostarosta a pokračuje: „V některých ulicích, kde už došlo k úplnému zániku javorů, se nebráníme diskuzi a případné výsadbě jiných druhů. V historických částech je ale chceme navrátit. Týká se to například Husovy třídy, kde tento javor byl odjakživa a my to nechceme měnit." konstatuje Pour.