„Celé snažení se neobešlo bez komplikací, které byly technického, ale i časového rázu. Přesto skoro všechny akce byly dokončeny zdárně a bez větších finančních navýšení. Ty byly v běžných mezích, jaké lze u těchto investic předpokládat," uvedl místostarosta Martin Pour.

Úprava výjezdu z garáží v ulici Tkalcovské je zatím hotova pouze napůl. Je třeba umístit svrchní asfaltovou vrstvu. Představitelé města stav vysvětlují tím, že je nutno čekat na letní měsíce, aby se asfalt mohl horkem přivařit k povrchu. „Pokud by někdo z občanů měl k tomu dotazy, tak současný stav není definitivní," dodal místostarosta.

Ostatní položky ze seznamu již lze odškrtnout. Hotovy jsou chodníky v ulicích Erbenova, Barákova, Havlíčkova, Žerotínova a v části ulice Husova. Rekonstrukce se týkala i ulic Máchova, Čelakovského, Zborovské, Štafova, Čsl. armády a úseků na sídlišti Pod Lipou. Hotovy jsou také komunikace v Hrachovci a v ulicích Malátova a Riegrova. V některých případech se práce dokončovaly až v prosinci. Jde například o ulici Máchovu, kde nastal problém s napojením na kanalizaci. Město celkově letos pro chodníky a komunikace vyhradilo okolo jedenácti milionů korun. To je pro Hořice značná zátěž, celkově na investiční výdaje v roce 2014 bylo určeno něco přes 24 milionů korun a předpoklad na rok 2015 hovoří o třiceti milionech.

Co dále?

Poptávka obyvatel po opravách je samozřejmě mnohem větší. Vedení města má další pořadník. „Navážeme na obnovu komunikací a chodníků, kdy bychom rádi každý rok opravili některou z projektově připravených ulic. V roce 2015 by to mělo být dokončení Maixnerovy a pokračování Vrchlického ulice směrem k ulici Karla Kofránka," přislíbil starosta Aleš Svoboda. „V současné době pracujeme na přípravě investičního plánu celého čtyřletého období, abychom akce rovnoměrně rozložili. Pravdou je, že nás čeká velká investiční akce v Otakarově ulici, kde bychom měli navázat na rekonstrukci sítí realizovanou VOS Jičín, ČEZem a dalšími. Tato akce bude rozložena do několika let a dokončení komunikace, jež půjde finančně za městem je plánováno na rok 2017," rozvedl starosta.

Konkrétní záměry ale budou známy po sestavení rozpočtu, tudíž až v prvních měsících příštího roku. Hořičtí totiž chtějí opět využít rozpočtového provizoria, které bude trvat do počátku března. V prvních dvou měsících tedy město bude fungovat bez plánu hospodaření, tudíž nebude moci zahajovat nové investice ani se všeobecně pouštět do větších výdajů, než kolik je třeba na běžný provoz hořických institucí. Proto také dochází k tomu, že stavební práce se musí dokončovat v závěru roku, kdy už nebývá vhodné počasí. Z tohoto faktu vychází předsevzetí nové městské rady schvalovat rozpočty tak, aby se Hořice vyhnuly provizoriu, a to už počínaje rokem 2016.

Zateplení MŠ Husova
V lednu přesto začne zateplování Mateřské školy Husova za zhruba pět milionů. Město se do akce může pustit, protože zastupitelé ji kompletně schválili ještě v roce 2014.