Aby bylo zajištěno důstojné umístění pomníku, bylo třeba rovněž zakoupit pozemky pro vybudování parku.
Ten byl veřejnosti slavnostně předán 31. května 1901. Nyní se park, v němž jsou nejen nádherné vzrostlé stromy, ale i řada pískovcových plastik pocházejících z první čtvrtiny 20. století, rozrůstá směrem do Gothardu o pruh původně soukromé zahrady. Zajímalo nás, jaký záměr má město s nově nabytým pozemkem.

„Vybudujeme zde v nadcházejících letech technické zázemí nezbytné pro údržbu sadů, budou zde i toalety pro návštěvníky. Sady dál čeká revitalizace zeleně a plánujeme rovněž pavilon občerstvení v podobném stylu, jak si jej mnozí pamatují z minulosti, který zde stál již z doby předválečné zemské výstavy, jednalo se o pavilon Hořického pivovaru," řekl nám místostarosta města architekt Martin Pour.

Do pořádku město nyní dává také hlavní vstup do parku směrem od sokolovny. Pískovcové pylony se restaurují, brána a přiléhající plotová pole procházejí opravou.

„Z původní kované brány je zachováno přibližně pouze dvacet procent použitelných původních prvků, zbytek doplníme kopií, plot se pískuje a dostane nový nátěr. Z historických fotografií a dokumentů jsme se snažili dopátrat původní vzhled kované výplně vstupní brány, bohužel bez úspěchu, proto jsme vytvořili návrh podle historických souvislostí a zachovalých artefaktů. Tento nástupní prostor by měl být opraven do zahájení letošních školních prázdnin," dodává místostarosta Pour.    Jindra Váchová