Již tradiční prezentace Sestry v akci se uskutečnila za finančního přispění města Hořice, Všeobecné zdravotní pojišťovny a České průmyslové zdravotní pojišťovny.

Oční optička Zuzana Ježková a také lékárnice rozšířily nabídku akce. Všem patří velké poděkování. Zájemců bylo téměř 140. Někteří, a těch byla většina, odcházeli potěšeni, někteří se sice radili s přítomnou lékařkou, ale všichni byli spokojeni, že svůj volný čas věnovali správné věci.   Soňa Kerelová