Hořičtí nyní očekávají, že Lesy ČR jim objekt nabídnou k odkupu či k pozemkové směně. Zároveň řeší, zda vůbec pro poměrně rozlehlou budovu mají adekvátní využití a zda nepůjde o příliš velkou rozpočtovou zátěž.

„Je pravda, že investice v dnešní době musíme ukrajovat, proto zůstává otázkou, jestli do toho jít. Otázkou teď není jak, ale zda vůbec," podotkl starosta Ivan Doležal.

Tento fakt však Hořickým nebrání rozvažovat, co s podlouhlou budovou udělat. Vize starosty je poměrně zřejmá.

„Prostor se mi velmi líbí. Možná by se tam dala sestavit expozice o válce z roku 1866. Zámeček má totiž jedno specifikum, a sice že tam krátce před bitvou u Sadové sídlil Otto von Bismarck. Měl tam hlavní stan. Celý blok té budovy úplně nabádá využít ho pro výstavu a třeba nějaké řemeslné dílny. Je tam také velice pěkný park," popsal svou myšlenku.

Pro jeho ideu hovoří i to, že městské muzeum se topí v bohatých sbírkách a nemá k dispozici dostatečné prostory pro expozice.

Jednání v září
„Zcela určitě se zastupitelé v září budou na pracovním setkání otázkou zabývat," ujistil starosta. Při poslední schůzi pouze vzali na vědomí znění dopisu od Lesů ČR.

Co si myslí občané? „Líbilo by se mi, kdyby tu budovu město koupilo. Jinak by nebylo zaručené, co se s tím krásným zámkem v budoucnu bude dít," upozornila Zdeňka Mádlová.

Další názory najdete v dalším slánku - anketě na tomto webu.