V roce 2014 se pod vedením nové ředitelky Romany Mrázové rovnováhu udržet podaří, i když město bude muset na dílčí složky špitálu přispět částkou 200 tisíc korun a také musí sáhnout do kapsy kvůli některým plánovaným investicím.

Příspěvek města je rozdělen na sto tisíc pro provoz chirurgické ambulance a na sto tisíc na sociální lůžka. „Pro nás je důležité, že nemocnice nebude v červených číslech. Před několika lety ale dokázala vynášet zajímavé částky, takže dnešní stav není úplně růžový," sdělil místostarosta Aleš Svoboda.
„Jsme rádi, jak nemocnici uchopila nová ředitelka, paní Romana Mrázová. Nechce nemocnici nechat spadnout do mínusu," dodal.

Romana Mrázová v pozici ředitelky působí od konce loňského roku. Příspěvková organizace se pod jejím vedení připravuje tři velké investice. Úpravy se dočká vjezd do areálu, stará lůžka nahradí nová a komplex se zazelená mladými dřevinami.

Rozšíření vjezdu je podmínkou hasičského záchranného sboru. V současnosti totiž do areálu nemohou vjet velké protipožární vozy. K této investici se připojí i úprava vnitřní silnice v areálu. Vedení nemocnice ji chce rozšířit na dva pruhy. Lavinovým způsobem se na tento záměr nabalí další akce, a sice rekonstrukce osvětlení podél komunikace.

Romana Mrázová do plánu navíc připojila i vybudování bočního vedlejšího vjezdu do areálu. Využívaly by ho pouze sanitní vozy a přišel by vhod v případě uzavření Riegrovy ulice.

Zatím jsou známy odhady nákladů u první poloviny celého záměru. Město vyhradilo 400 tisíc korun, nemocnice 300 tisíc.
Další velkou investicí bude nákup lůžek, nočních stolků a jídelních stolů pro pacienty. Zaplatí ji samotná městská nemocnice z dárcovského fondu. Vyčerpá z něj 250 tisíc korun, což je polovina z celkově naspořené sumy. Zařízení dnes má k dispozici 120 lůžek, přičemž 111 pro zdravotnické účely a devět pro sociální služby.

„Čtyřicet sedm lůžek je nových, elektricky polohovatelných a kvalitních. Berme v úvahu, že byly pořízeny během mých dvou předchůdců. Zbytek už ale zastaral. Nejsou například polohovatelná, což je dnes standard," vysvětlila Romana Mrázová.

Špitál se rovněž připravuje na výsadbu zeleně. Už na podzim pracovníci odstranili staré dřeviny. Záměr se komplikuje. Nedávný tendr byl zrušen kvůli tomu, že se do něj přihlásil jediný uchazeč. Nyní se plánuje vypsání nového. Aktuální cenové odhady činí více než 900 tisíc korun, realizace se kvůli průtahům může uskutečnit až během podzimních měsíců.