„Probíhá sanace stavby, její kompletní odvlhčení a rovněž obnova teras, které byly už ve velmi špatném stavu," vysvětlil místostarosta a městský architekt Martin Pour. Terasy tedy byly kompletně odbourány a momentálně probíhá výstavba nových, které budou věrnou kopií původních

. „Vzhledem k tomu, že se jedná o Husův dům, tedy významnou budovu, zábradlí, jenž bude vystaveno z betonu, si zachová svůj vzhled tak, aby nebyl znehodnocen architektonický ráz budovy," objasnil místostarosta a dodal, že horní terasu bude po její opětovné výstavbě moci využívat mateřská škola.

Dalším větším zásahem a rozšířením bude nástupní ocelová rampa, která vznikne na severní straně budovy. Ta umožní maminkám s kočárky a handicapovaným snadný vstup do školky. 

„Přes šatnu se tak budou moci dostat do vstupního foyer," představil novinky, které po dokončení stavebních úprav školka nabídne, místostarosta a architekt Martin Pour. Stavební práce budou hotovy v termínu, tedy do konce tohoto roku. Na jaře roku příštího jsou naplánovány další úpravy.

„Ty se budou týkat především terénu a jeho odvodnění. Dále počítáme s obnovou zahrady školky, kde budou umístěny přírodní interaktivní hrací prvky z proutí," seznamuje veřejnost s plány na jaro 2017 místostarosta a zároveň dodává, že město už vyčlenilo ve svém rozpočtu na příští rok finanční prostředky na opravy místních školek.

Celkové náklady rekonstrukce v letošním roce jsou pět miliónů s DPH. Ty poskytly Hořice ze svého rozpočtu. „Vzhledem k vícepracím, které se v průběhu realizace objevily, byly náklady vyšší zhruba o čtyři sta tisíc. Jednalo se ale o věci, které bychom stejně museli v nejbližší době udělat," řekl k financování místostarosta.
Provoz školky není při realizaci nijak omezen.