Letošní výročí si Daliborka připomenula poněkud netradičně, organizátoři našli inspiraci na úplném začátku, v popisu slavnosti svěcení nové školní budovy v roce 1903.

Shromáždění k výročí školy se uskutečnilo v chrámu Narození Panny Marie. Nádheru barokního interiéru umocnily tóny varhan, za nimiž usedla Cecílie Škubalová, poté přítomné přivítal hořický děkan pater Adam Depa.

Důležitost vzdělání
Starosta města Ivan Doležal zdůraznil ve svém proslovu důležitost vzdělání. Slova střídala hudba, zpíval školní sbor pod vedením Petry Šťovíčkové.

Ředitel ZŠ Na Daliborce Milan Smolík připomněl změny, k nimž za dobu delší než století ve školství došlo, zdůraznil i hodnoty trvalé: „co se však věky nemění, jsou osobní vztahy. Na jedné straně vnímavý, zvídavý človíček, který vyrůstá za naší asistence, na druhé straně chápavý, vstřícný učitel, jemuž záleží nejen na tom, kolik se toho žáček naučí, ale snaží se, aby z něho byl čestný a zodpovědný člověk."

V závěru své řeči uvedl: „Za současné vedení školy mohu slíbit, že chceme i do budoucna ctít dlouholetou tradici a udržovat dobré jméno Daliborky a současně neztratit krok s novinkami, které se ve vzdělávání objevují a uplatňují."

Historie školství
Zajímavým příspěvkem obohatila slavnostní program historička muzea Oldřiška Tomíčková, která přiblížila vývoj hořického školství a historii Daliborky.

„Jako první byla postavena v letech 1901-1902 obecná škola Na Habru a o rok později začala stavba Vaší školy. Protože pozemek byl získán od hudebního spolku Dalibor, který v sousedství založil Smetanovy sady, dostala škola název Na Daliborce. Díky odvaze a osvícenosti tehdejšího vedení města získaly Hořice na počátku 20. století dvě moderní školní budovy a tento počin vyřešil otázku zdejšího základního školství na celé další století."

Závěrečnou studentskou hymnu Gaudeamus igitur si s malými zpěváky zazpívali i pedagogové.
Z kostela se pak všichni vydali ke škole. V průvodu se jednotlivé třídy odlišily barvou oblečení, takže byl stejně pestrý a veselý jako plakát, zvoucí na tuto oslavu.

Program pokračoval slavnostním odhalením pamětních historických desek, které se po dlouhé době vrátily na Daliborku. Od přestavby školy ležely zapomenuty v depozitáři muzea, vloni se se staly jedním z exponátů výstavy Zmizelé Hořice. Nápisy na nich připomínají důležitost vzdělání. „V těchto síních dovídá se robě, čím povinno Bohu, vlasti, sobě", stojí na jedné z desek. Nepřehlédnutelná zmínka o Bohu se do tehdejší státní ideologie vůbec nehodila, což byl patrně důvod k jejich odstranění. Na jejich úspěšném navrácení se podílela celá řada ochotných lidí. Desky slavnostně odhalili ředitel školy Milan Smolík a starosta města Ivan Doležal. Tuto staronovou součást školy pak požehnal pater Adam Depa.

Následoval pestrý program před školou, vystupovali žáci i profesionální muzikanti, nechyběly stánky s dětskými výrobky. Součástí oslav byl i Den otevřených dveří, při nichž byl tradičně velký zájem o kroniky a fotografie.   Jindra Váchová