Pro Hořice by bylo nejvýhodnější vybudovat zde jak infrastrukturu, tak i domky, a hotové pak prodat zájemcům. „V této metodě je záruka, že lze dobře uhlídat architektonickou jednotu jednotlivých objektů. V případě, že se prodávají jenom pozemky a majitelé své domky staví svépomocí a nebo prostřednictvým různých firem, je to na rukopise každé ze staveb znát a nevyhnou se odlišnostem, které je mohou znehodnocovat,“ upřesnil místostarosta Jaroslav Vácha.


Celý projekt je ve vysokém stadiu připravenosti, zbývá pouze se stavebním úřadem dokončit projednání změny územního plánu, neboť malá část pozemku byla v minulosti určena pro jiný účel.

Změny

 Zastupitelé města očekávají, že se stavebnímu úřadu podaří změnu projednat tak, aby zjara výstavba mohla začít.


Na severní straně ulice je rovněž k dispozici ještě volná plocha, jedná se také o pozemky města, na kterých je možno umístit až devět objektů s provozovnou. Příprava je ve fázi dokončení a zpracovává se dokumentace pro územní rozhodnutí.


Na tuto část byl zhotoven i odborný geologický posudek, který uvádí podmínky pro zakládání staveb, neboť v minulosti se v Hořicích objevily pochybnosti o kvalitě pozemků z hlediska parametrů základové zeminy, čemuž zastupitelé chtějí předejít.