Prioritním zájmem zastupitelů je připravit lokality pro výstavbu rodinných domků. Možnost vybudovat si vlastní bydlení zde citelně chybí především mladým lidem. Pokud tuto možnost nemají, z města odcházejí a hledají příležitost jinde.
V souladu s územním plánem jsou městu prodávány pozemky v Šalounově ulici, kde by po etapách mělo vyrůst až sto rodinných domků. Tým odborníků zpracovává urbanistickou studii, která řeší kromě jiného komunikační systém a způsob parcelace plochy. Radní si přejí, aby zástavba celého území probíhala po etapách. Tento postup bude zárukou plynulosti výstavby jednotlivých bloků i jejich dokončování ve společném termínu. Důležitým důvodem pro postupné budování je i podmínka, aby obyvatelé dokončené části nebyli přímo obtěžováni stavebním ruchem sousedního bloku. Tomuto postupu bude odpovídat příprava infrastruktury, inženýrských sítí, komunikací. Jednotlivé etapy budou dány velikostí vykoupené plochy, odhadem poptávky po stavebních parcelách a finančními možnostmi města. Ty se budou snažit řešit z mimorozpočtových zdrojů tak, aby realizace záměru proběhla co nejdříve. Rádi by, v případě dostatečného počtu zájemců, zahájili první etapu v příštím roce.