Vyzbrojeni gumovými rukavicemi a velkými igelitovými pytli procházeli do pozdních odpoledních hodin celým okruhem.