Průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 budou platné do 31. prosince 2010, řidičské průkazy vydané od ledna 2001 do 30. dubna 2004 budou muset být vyměněny do 31. prosince 2013.


Nové pak budou uznávaným dokladem i ve státech Evropské unie. I když se konec roku neúprosně blíží, v úřední den zde vyřídí pouze třicet žadatelů, zvýšený nápor klientů a avizované fronty se zatím nekonají. Ministerstvo v žádném případě neuvažuje, že by došlo k prodloužení termínu. „Pokud k nám přijde klient v neúřední den a pracovník je přítomen, je odbaven, posílení úředních dnů zatím neplánujeme,“ sdělil vedoucí odboru dopravy Vladimír Vacek. Na veškerou agendu řidičů jsou zde vyčleněni dva úředníci.


Pokud žadatelé přijdou až k závěru roku, nikdo jim nezaručí, že nový doklad získají okamžitě, musí počítat i s určitou prodlevou. „Kdyby klienti přicházeli včas a nenechávali vše na poslední chvíli, jak je u nás zvykem, tak se vše zvládne. Ale obávám se, že se stejně najde někdo, kdo si v lednu sedne za volant s neplatným řidičákem,“ dodal Vladimír Vacek.