Volně pobíhajících a opuštěných psů stále přibývá, nejbližší útulky a záchytné stanice se potýkají s nedostatkem míst, a proto nové klienty odmítají. Podle zákona jsou města i obce povinny postarat se o volně pohybující se zvíře na svém katastru a po dobu trvání jednoho roku o něj pečovat. „Dva dny jsem obvolával útulky po celém Královéhradeckém kraji, protože jsme potřebovali umístit tři odchycené psy, ale marně,“ sdělil velitel městské policie Stanislav Nosek.

Zatím dva kotce

Ve dvoře objektu mají strážníci k dispozici dva odchytové kotce, ale ty nedostačují, navíc nemohou sloužit jako útulek. Proto velitel podal na městský úřad žádost, aby se tímto problémem začali zastupitelé intenzivně zabývat. Také podle vedoucího správního oddělení MěÚ Michala Kuchty stížností na volně pohybující se psy přibývá.Od Nového roku strážníci odchytili kromě psů, kterých bylo nejvíc, také kočky, dva pávy, koně, krávy, hada a kozu, celkem čtyřicet pět zvířat.

Možná je i spolupráce

Pokud by se nabídla nějaká možnost vybudování útulku pro psy, rádi by nějakým způsobem spolupracovali i s okolními obcemi, které se potýkají se stejnými problémy. Soukromý zemědělec Jaromír Musil, který na Chlumu chová skot a prasata a jeho syn se zabývá kynologií, nabídl možnost vybudovat zde psí útulek za finančního přispění města. Radní zatím zvažují několik variant, které se nabízejí, a to jestli město se bude podílet na financování provozních nákladů v některém už fungujícím útulku, vybuduje nový vlastními silami a nebo s podporou místního podnikatele, který se nabízí, což se zdá být nejpřijatelnější.