Vedení místní nemocnice, která je léčebnou dlouhodobě nemocných s ambulancemi, zahájilo přípravu na splnění požadavků k získání osvědčení o akreditaci. Jeho cílem je zabezpečit trvalé zlepšování kvality poskytované lékařské, ošetřovatelské a rehabilitační péče o klienty. „Pacient bude mít větší jistotu, že léčba, která je zde nasazená, je správná,“ uvedl ředitel městské nemocnice Ladislav Dytrych. Jednou z řady pozitivních změn je i sledování a dokumentování mimořádných událostí, k nimž se bude vyjadřovat komise, složená z různých odborníků.

Standardy

Na většinu činností budou zde zpracovány standardy, týkající se jak ošetřovatelského procesu z hlediska lékařské péče, tak i řízení samotné nemocnice. Veškeré postupy budou průhledné a tedy snadno kontrolovatelné. „Každý musí počítat s tím, že za svoji činnost odpovídá, že je někým kontrolovaný, a to bude mít pozitivní dopad na kvalitu naší práce i následnou spokojenost pacientů,“ shrnul ředitel. Nová forma práce přispěje i k ochraně personálu a celého zdravotnického zařízení. Doktor Josef Junek, který zde pobýval jako nepohyblivý pacient, byl péčí zdravotnického personálu mile překvapen. „Péče a hygiena třikrát denně a kdykoliv podle potřeb,“ sdělil spokojený pacient.