Kampaň pomáhá propagovat veřejnou dopravu, jízdu na kole nebo chůzi. Letos je akce zaměřena na téma Ulice pro lidi, aby se do ulic vrátil život a obyvatelé se na nich cítili bezpečněji. Hlavním dnem pro tuto kampaň byl vybrán čtvrtek, na celé dopoledne bude uzavřena ulice Aloise Hlavatého, kde se uskuteční několik akcí pro děti, a po celý den bude městská doprava zdarma.

Bez provozu

Radnice chce ukázat, že jedna z nejfrekventovanějších ulic ve městě může žít bez aut a že i město může fungovat bez provozu v této ulici. „Chceme upozornit, že existují různé alternativy využití komunikací ve městě,“ sdělila místostarostka Hana Richtermocová. S tím bude spojena i řada doprovodných akcí, které připraví školy. Na jednotlivých zařízeních se uskuteční besedy, přednášky na téma „proč týden mobility“, na čem se dá jezdit, co na silnici nepatří, strážníci městské policie pohovoří o bezpečné cestě do školy. „Chceme apelovat na úředníky, aby nechali auta doma a zvolili hromadnou dopravu nebo kolo, popřípadě přišli pěšky,“ uvedla místostarostka.