Škola poskytuje uchazečům celoživotní vzdělání, umožnuje vykonávat i jednotlivou maturitní zkoušku, ke které je zapotřebí mít ukončené základní vzdělání. Jednotlivá maturita nezvyšuje vzdělání, jen umožňuje získat živnostenské oprávnění a upevnit kvalifikační předpoklad pro výkon povolání.
„Žáci paralelně maturují s našimi žáky, musí něco vymodelovat a odlít do sádry, na konci května je čeká restaurování pomníku a ústní zkouška,“ upřesnil ředitel Josef Moravec. Vladimíra Vráblíka jsme zastihli při praktické maturitní zkoušce, chce zažádat o licenci k restaurování a podle zákona ji bez maturity nezíská, druhým maturantem je Ladislav Stach, který pracuje jako stavební mistr. „Při svém povolání kromě kamenické výroby přijdu do styku i s restaurováním a s maturitní zkouškou už nemusím práci zadávat jiným firmám,“ vysvětlil Stach.