„Díky velmi dobré spolupráci a pochopení potřeb školy ze strany města byla zahájena výstavba pohybové místnosti, která bude sloužit hlavně žákům prvního stupně na výuku tělesné a pohybové výchovy, pro potřeby speciálního a kondičního cvičení a pro mimoškolní činnost,“ uvedl ředitel Základní školy Komenského Kamil Vávra.

Truhlář Pavel Jindřišek při pokládání podlahy v pohybové místnosti:

Zařízení za třičtvrtě milionu korun počítá i s využitím tohoto prostoru pro odpolední a večerní aktivity městských spolků a organizací. Už nyní má ředitel množství žádostí o propůjčení nových prostor například pro výuku tance a baletu. Místnost je vybavena velkými zrcadly.

Výzdoba od Pavlíny Bártové:

(2 x foto: Kamil Vávra)


Velká část školy dostala během prázdnin novou malbu. Byly provedeny nátěry šaten a chodby v budově prvního stupně jsou vyzdobeny malovanými obrázky s přírodní tematikou, jejich autorkou je absolventka školy Pavlína Bártová. Objekt byl také nově ozvučen moderním zařízením.