„Pro učitele to je nelehká práce, musí pro ně vytvořit speciální učební pomůcky pro výuku a oprášit svoje znalosti němčiny a angličtiny, aby se s nimi vzájemně domluvili,“ sdělila profesorka Jana Konířová.
Chtějí u studentů posílit slovanské povědomí, protože dolno lužická srbština je také slovanským jazykem, u nich dnes téměř vymírajícím. Proto se vyučuje česky s tím, že místní žáci mají za úkol svým kolegům látku přetlumočit a vysvětlit buď anglicky nebo německy. V odpoledních hodinách se věnují poznávání města a jeho okolí, v plánu mají i výlet do východočeské metropole.
Jedno odpoledne navštívili také keramický ateliér Jarmily Gregorové, seznámili se s různými technologickými postupy a potom si sami zkusili vytvořit několik výrobků, ze kterých bude v prostorách školy instalována výstava.