Radní se k věci postavili šalamounsky. „Rada města souhlasí s podporou Hořického gymnázia. Současně doporučuje jednat o finanční podpoře po uplynutí několika měsíců a následném posouzení a vyhodnocení fungování tohoto nového subjektu," tak zní oficiální usnesení.

V praxi to znamená, že o případné další podpoře rozhodnou až radní a zastupitelé, kteří vzejdou z komunálních voleb. Současné vedení nicméně zakladatelům gymnázia již pomohlo. Při srpnovém veřejném zasedání rozhodlo, že novému ústavu pronajmou boční trakt školní budovy v Blahoslavově ulici, a to za symbolický poplatek 30 tisíc korun ročně. Hořičtí si ale ponechali možnost výši nájemného v každém roce přehodnotit. Soukromé zařízení má nyní 18 studentů.