Na podzim se v Hořicích rozhořela diskuze o zrušení Rákosníčkovo hřiště na sídlišti Pod Lipou kvůli častému hluku. Město je nakonec přesunulo do nedalekého sportovního areálu. Potvrdilo se tak, že lidem záleží na tom, co se v jejich okolí děje. Nyní radnice spustila projekt, který umožní, aby se obyvatelé zapojili do změn ještě daleko výrazněji. Od pondělí mohou předkládat své návrhy záměrů, na které dá letos z rozpočtu 350 tisíc korun.

„Myslím si, že zapojení občanů do dění ve městě je správná věc. Participativní rozpočet má jasně dané parametry, lidé pro svůj projekt musejí něco udělat, musejí ho zpracovat. Remcat u piva nebo na facebooku je jednoduché, ale nyní existuje možnost s něčím aktivně přijít a danou věc si prosadit,“ uvedl hořický starosta Martin Pour (Hořičtí patrioti).

Zatímco vedení města hovoří o nové éře demokracie a transparentnosti a zastupitelé dali myšlence jednoznačně zelenou, místostarostka Jana Bouzková (Šance pro rozvoj) se zdržela hlasování a upozornila, že záměr přinese administrativní zátěž. Lidé podle ní mají již nyní dost možností, jak se zasadit o realizaci užitečných nápadů.

Dopravu na křižovatce u Batalionu v Hořicích řídí semafory, řidiči musí čekat v koloně.
V Hořicích roste napětí kvůli omezením na silnici, dopravních kolapsů přibývá

„Jsem přesvědčená o tom, že město naší velikosti, kde se denně potkáváme a máme spoustu nástrojů, jak s lidmi komunikovat, má dostatečné možnosti reagovat na nápady a vnímání občanské připravenosti podílet se na různých změnách. Pravidelně se scházíme na veřejných mítincích, děláme schůzky zastupitelů, kde se probírají pohledy zvenčí. Proto jsem měla odlišný názor, ovšem nikoli zcela odmítavý. Jsem skeptická kvůli příliš velké administrativní zátěži a k tomu, že projekty přinesou něco skutečně zajímavého nebo něco, o čem bychom nevěděli,“ vysvětlila svůj postoj místostarostka, která je členkou vládnoucí koalice. Nejde tak o vzdor opozice či mezistranické půtky. Sama první místostarostka zdůrazňuje, že jí participativní rozpočet v zásadě nevadí.

„Po vyhodnocení pro a proti se budu ráda mýlit. Nemyslím si, že je to cesta špatným směrem, jiné nevýhody zatím nevidím. Budu těšit na nápady, kterým jsme zatím nedali prioritu. Nemyslím tím ani tak investiční akce, kterými se město dlouhodobě a vehementně zabývá, ale očekávám, že dojde i na takzvaně měkké projekty. Mohlo by jít například o zviditelnění významných rodáků, o kterých nevíme, anebo o připomenutí zajímavé příležitosti v oblasti kultury. Snad budu nakonec překvapená a mé pochybnosti budou rozptýleny,“ uvedla výhrady na pravou míru Jana Bouzková.

Starosta Martin Pour připouští, že k zatížení úředníků může dojít, ovšem nebude výrazné ani časově náročné: „O žádných nevýhodách v tuto chvíli nevím. Na to se musíte zeptat paní místostarostky. V obohacení diskuze a veřejného prostoru nevidím problém. Kromě poradenství půjde z našeho hlediska například o to, aby nedošlo ke kolizi s územním plánem nebo inženýrskými sítěmi.“

Participační rozpočet není omezen pouze na investiční projekty, ale zahrnuje také neinvestiční iniciativy, například komunitní a kulturní akce. Občané mohou od pondělí navrhovat projekty týkající se infrastruktury, kultury, životního prostředí nebo sociálních služeb. Podmínkou je, aby projekty byly proveditelné, měly veřejný přínos a respektovaly zájmy celého města.

Podle starosty Poura je spuštění novinky prozatím zejména zkouškou pro vedení města i zájemce z řad obyvatel, jak bude započatý proces dobře fungovat. Radnice má i vlastní webovou stránku, kde jsou podrobné informace pro zájemce.

„Příští týden bude veřejná prezentace pravidel, kde chceme dovysvětlit podrobnosti. Zatím se mi ozval jeden zájemce s projektem sportovního hřiště, zájem cítíme a doufám, že se přihlásí další. Počítáme s tím, že rozjezd bude pozvolný, stejně jako třeba ve Dvoře Králové nad Labem, kde jsme se inspirovali. Teprve když lidé vidí nějaký výsledek, má jejich zapojení stoupající tendenci. Je to skutečně nultý ročník, v jehož průběhu chceme takzvaně vychytat mouchy a vysvětlit lidem, o co se vlastně jedná,“ připustil Martin Pour.

ŘSD zahájilo v Hořicích stavbu kruhového objezdu na silnici I/35.
VIDEO: V Hořicích odstartovala výstavba nového kruhového objezdu

Uvolnění peněz pro občanské projekty podpořili, až na místostarostku, jež se zdržela, všichni zastupitelé. Včetně těch, kteří nejdou pro kritiku vedení města daleko.

„Kéž se toho někdo ujme a napomůže to nápravě ve věci likvidace dětského Rákosníčkova hřiště v lokalitě největšího sídliště ve městě Pod Lipou. Jen doufám, že se pod vlivem toho, že co jedni pracně vytvoří, to druzí bez slitování likvidují, nenechají odradit. I proto jsem tento záměr rád podpořil,“ připojil se k diskuzi zastupitel Zdeněk Lhota (Starostové a nezávislí).

K vyhodnocení konkrétních návrhů dojde 12. června a lidé o nich potom budou hlasovat. Budou moci udělit dva pozitivní a jeden negativní hlas danému projektu. Podle toho bude stanoveno jejich pořadí, do kterého město nebude nikterak zasahovat. Návrhy projektů mohou podávat lidé s trvalým bydlištěm v Hořicích starší 18 let. Ty úspěšné budou zveřejněny od 10. června. Hlasovat se bude od 23. do 30. září.

„Mohou přijít i nápady, které se v hlasování neprosadí, ale my jako město je ve spolupráci s autorem dále rozpracujeme. Chceme podle jasných pravidel spolupracovat s těmi, kteří chtějí v Hořicích něco vytvořit,“ doplnil starosta, podle kterého budou první projekty hotové ještě letos. V budoucnu by se částka na jejich realizaci měla zvyšovat: „Zpracujeme podklady a věříme, že by se mohly na podzim realizovat. Dovedu si představit, že v příštím roce by mohla být částka i dvojnásobná. Ale to bude záležet na rozhodnutí zastupitelstva.“