„Silnice se nachází ve špatném stavu, a proto jsme se rozhodli pro její rekonstrukci. Především je nutné vybudovat nový povrch vozovky," uvedl místostarosta Aleš Svoboda.

Dokončení dokumentace
Jak bude vypadat konečná podoba komunikace se radnice dozví z projektové dokumentace, která má být hotova do konce září letošního roku.
„Stavební úpravy bychom měli zahájit příští rok, ale samozřejmě záleží na tom, jaké budou možnosti městského rozpočtu na rok 2013. Celkové náklady záleží na výsledku výběrového řízení na zhotovitele zakázky. Zatím nedokážu odhadnout jak částku, tak ani dobu realizace záměru," informoval Jičínský deník vedoucí investičního odboru Radoš Rykl.

Obyvatelé Wagnerovy ulice musí při opravě počítat s neprůjezdností cesty.

„Hořičtí budou muset nějakou dobu parkovat svoje vozy v sousedních ulicích, než se alespoň částečně vozovka zprovozní," konstatoval Radoš Rykl.
Wagnerovu ulici naleznete kousek od místního gymnázia. Najdete zde i rodinný dům jednoho z nejvýznamnějších českých sochařů 20. století Jana Wagnera, který žil v letech 1901 až 1957 a podle něhož dostala tato ulice název.

Další investice
Kromě toho město plánuje v letošním roce další investice. Mezi ty větší patří například rekonstrukce Švestkové ulice za 944 tisíc korun nebo plynofikace Otakarovy, Švestkovy a Štafovy ulice za zhruba 1,1 milionu korun.

„Chceme také zavést plynovod v Haklově ulici, který zde zatím není. Realizace záměru ve výši zhruba jednoho milionu korun záleží na schválení stavebního a územního řízení. Teprve poté můžeme vypsat výběrové řízení na zhotovitele zakázky," vysvětlil vedoucí investičního odboru.

Největší investicí pro Hořice je bezpochyby vybudování sběrného dvora. Dotaci ve výši zhruba 7,7 milionu korun Hořičtí získali ze Státního fondu životního prostředí, zbylou částku 1,2 milionu zaplatí radnice z městského rozpočtu. Projekt má být realizován v polovině letošního roku, ale záleží na vyřízení stavebního povolení. Dále pak musí proběhnout výběrová řízení jak na zhotovitele zakázky, tak na dodavatele technologií. Dokončený má být v závěru prosince.

„Chystáme se také zateplit budovy školy Na Daliborce a Mateřské školky Pod Lipkou s celkovými náklady 15,7 milionu korun a možností získání dotace ve výši pětadvaceti procent. Také plánujeme pořídit nový vodovod na koupaliště Dachovy za 4,5 milionu korun," řekl starosta Ivan Doležal.