Dopravním inspektorátem Policie ČR - Územním odborem Jičín bylo Městské policii v Hořicích schváleno celkem 15 míst v katastru města, kde může provádět měření rychlosti. Z tohoto počtu jsou tři místa, která se bezprostředně týkají okruhu 300 zatáček Gustava Havla.

Měření se provádí na základě stížností a žádostí občanů, ale i zastupitelů města. A to tak, aby se měření rychlosti prostřídalo ve všech 15 schválených lokalitách. „Nutno dodat, že samotné měření rychlosti není naším prvořadým úkolem, jelikož zabezpečujeme i řadu jiných sportovních a kulturních akcí, které se v našem městě konají. Přesto se snažíme problému na okruhu věnovat a působit nejen represivně, ale i preventivně,“ říká velitel Městské policie Hořice Stanislav Nosek.

Co se týče samotného okruhu 300 ZGH, Městská policie Hořice zde od března letošního roku prováděla měření v celkovém časovém horizontu 34 hodin a vyřešila na místě celkem 44 přestupků za překročení rychlostního limitu. Celkem byly do současné doby uděleny za tyto přestupky sankce v celkové výši 79.750 Kč.

„S výše uvedeným problémem nejen v této lokalitě nám hodně pomáhá oddělení Dálniční policie Hořice, které má však nesrovnatelně větší územní působnost. Vykonává totiž službu nejen v teritoriu Hořicka, ale v rámci celého Královéhradeckého kraje, kde se věnuje nejen silničnímu provozu, ale i dohledu nad veřejným pořádkem,“ připomíná vrchní komisař Nosek.

„Co se týká problematiky dohledu nad BESIP na hořickém okruhu, je to s ohledem na výše uvedené informace, jedna z mnoha našich činností, které se v rámci našich možností věnujeme v průběhu celého roku. Prakticky denně se v této lokalitě pohybujeme a cestou viditelného či skrytého dohledu postihujeme odhalené pachatele protiprávního jednání a podle místní znalosti a zkušenosti cílíme na vytipovaná kolizní místa. Celkově na zmíněném okruhu za první polovinu tohoto roku evidujeme 109 přestupků vyřešených na místě v příkazním řízení, kdy se jedná zejména o překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci, ale i mimo obec. Počet uložených přestupků na okruhu činí 25% z celkového počtu přestupků vyřízených na místě v příkazním řízení v regionu Hořic a 12% z naší celokrajské působnosti Královéhradeckého kraje,“ říká npor. Bc. Miroslav Horyna, vedoucí oddělení Dálniční policie Hořice, a dodává: „Dále také evidujeme dva trestné činy (řízení pod vlivem alkoholu), osm případů přestupků spočívajících v řízení pod vlivem alkoholu, čtyři přestupky po linii OPL a tři případy nevyhovujícího technického stavu vozidla.“