Projekt počítá s tím, že hlavní město daného ORP, v tomto případě Hořice, sestaví speciální tým koordinátorů. Ten se poté bude zabývat regionální problematikou a pokusí se zlepšit spolupráci mezi obcemi. Výsledkem podle předpokladů budou úspory v rozpočtech.

Vzdělávání, sociální služby, odpad

Hořický tým se bude zabývat třemi oblastmi: Školství a předškolní vzdělávání, sociální služby a odpadové hospodářství. Ve všech kategoriích tým sestaví analýzy. Z nich vzejdou návrhy, jak koordinovat své postupy. Velkým zastáncem programu je hořický starosta Ivan Doležal. Mimo jiné i proto, že veškeré mzdové a další náklady budou hrazeny z prostředků Evropské unie, a tudíž samotný projekt prý nebude nijak zatěžovat obce v rámci hořického ORP.

„Uvedu příklad, ale berme ho jen jako ilustrační: použití sběrného dvora. Při organizování svozu se nebudou starat jednotlivé obce na vlastní pěst. Pracovní skupina sestaví nejekonomičtější cestu a postup," vysvětlil. „Nebo se najde společná řeč ve využívání škol, školek a jiných vzdělávacích zařízení."

Ivan Doležal též připomněl, že projekt je odzkoušený v zahraničí. Na řadě je tedy Česká republika.

Hořice na vedoucího koordinační skupiny vypsaly na podzim výběrové řízení. Vzešla z něho vítězně Tereza Šubrtová z místní akční skupiny Podchlumí. Celý projekt se rozeběhl na počátku listopadu a nyní se skupina připravuje na sérii analýz.

Nabízí se otázka, jaký je rozdíl mezi místní akční skupinou a projektem meziobecní spolupráce. Zmíněná Tereza Šubrtová je ostatně koordinátorkou v MAS Podchlumí, která operuje právě na Hořicku. Rozdíl spočívá v tom, že místní akční skupina je prostředníkem mezi obcemi a evropskými dotacemi na investiční projekty menšího rozsahu.

Hořice si nedávno například zajistily zprostředkování příspěvku na rekonstrukci skulptury u pramene Kalíšku v Dachovech. Zato meziobecní spolupráce se bude zabývat především tím, jak by si vesnice v daném regionu mohly skrze kooperaci pomoci od přebytečných výdajů.