Nejednalo se jen o výměnu již dožilých povrchů, ale i o provedení nových nosných skladeb chodníků a následně i terénní úpravy s doplněním hlíny a zasetím travního semene.

Náklady na opravu chodníku za knihovnou jsou 219 tisíc bez DPH, renovace na sídlišti mezi prodejnou COOP a „věžáky“, mezi školkou MŠ Pod Lipou a školní jídelnou včetně vybudování tří nových parkovacích míst vyšla na téměř 320 tisíc bez DPH. Terénní úpravy okolí pak stály radnici dalších 22 tisíc korun.