„Rozpočet je velmi konzervativní. Respektuje finanční možnosti města Hořice. Pro letošní rok nechystáme větší investice," uvedl před pondělní schůzí starosta Ivan Doležal. Dodal, že se Hořice rozhodly šetřit pro to, aby se v příštích letech mohly případně pustit do větších akcí.

Sběrný dvůr
Investiční výdaje jsou stanoveny asi na 31 milionů korun. Hořice jsou poněkud limitovány v rozletu kvůli značnému počtu subvencovaných organizací. Patří mezi ně například Městská nemocnice, kterou Hořičtí provozují zcela sami, nebo Biograf Na Špici, jemuž město na chod přispívá.

Největší plánovanou akcí je projekt sběrného dvora na separaci odpadu. Pro něj je rezervována částka 8,46 milionů korun s tím, že více než 90 procent bude krýt státní příspěvek. Druhým nejnákladnějším plánem je zasíťování a rekonstrukce Haklovy ulice, což si vyžádá 7,8 milionu korun. „Budeme respektovat přání petice, proto v ulici nebudeme vysazovat stromy," okomentoval starosta.

Na pomyslném třetím místě je záměr přestavby Domova pro seniory na bytové jednotky. Náklady byly odhadnuty na 5,4 milionu a celkem vznikne deset bytů. Jen dva z nich bude hradit město, zbylých osm bude zaplaceno z dotace.

V plánu je i kabelizace v oblasti Chlumu za 1,5 milionu nebo stejně vysoká investice do IT vybavení Technologického centra. Mezi menší záměry patří zbudování chatiček na koupališti Dachovy, nebo příprava dokumentace na renovaci smuteční obřadní síně na Gothardu, jež se uskuteční v roce 2014.