Zdejší nemocnice, která v té době však nebyla ve vlastnictví Hořic, zavinila jedné z pacientek škodu na zdraví a začal třiadvacetiletý soudní maratón. Žena totiž nebyla poté, co nastoupila do nemocnice, přeposlána na specializované pracoviště. Klientka má doživotní následky, kdy musí chodit o holi.

„Jelikož je nyní zdravotnické zařízení majetkem města, museli jsme uhradit požadovanou částku z vlastních zdrojů ," informoval starosta Ivan Doležal.
Konečný verdikt soudu

V letošním roce padl verdikt soudce, který uznal vinu nemocnice. Případ byl otevřen zhruba patnáctkrát, přičemž několikrát vyhrály Hořice a několikrát poškozená. Podle původního konečného vyjádření však zvítězily Hořice, kdy podle odborníka byla kauza promlčena a tudíž nemá klientka nárok na náhradu. Ta však celou záležitost předala Ústavnímu soudu, kde se stal zajímavý právní precedens. Pracovníci Ústavního soudu totiž poprvé oznámili, že promlčecí právo neplatí z etických důvodů. V roce 1989 vládli komunisté, a tak nemohla poškozená včas uplatnit práva pacienta. Tak se kauza vrátila zpět k soudu do Jičína a následně k odvolacímu do Hradce Králové. Tam pouze kopírovali rozhodnutí Ústavního soudu, které bylo závazné.

„Poškozená si to určitě zaslouží, protože chyba byla na straně nemocničního personálu. Akorát změnou režimu, který převedl nemocnice do majetku obce, jsme museli zaplatit za něco, co jsme nezpůsobili," konstatoval Jičínskému deníku tajemník Michal Kuchta.

Možný úvěr na konci roku
Chybějící částka 1,7 milionu korun se samozřejmě promítne v městském rozpočtu.

„Peníze jsme museli odebrat z položek, ze kterých jsme ještě nečerpali. Podle zákona o obcích jsme do zastupitelstva vypracovali rozpočtové opatření, které přítomní schválí na zářijovém jednání. Pokud se nám nepodaří chybějící sumu získat z prodeje pozemků, z příjmů obce nebo daní, může se také stát, že na konci roku budeme žádat o úvěr," vysvětlil Michal Kuchta.

Radnice měla i rezervní částku, ale tu již zčásti použila a zatím neví, zda další výdaje nepůjdou na nečekané případy, jako jsou například opravy.