Město Hořice v lednu letošního roku podalo žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, která by městu výrazně finančně pomohla s realizací revitalizace Smetanových sadů, jež probíhá sice již od loňského roku, ale v rámci dotační výzvy lze uplatnit i tyto náklady. Minulý týden přišlo potvrzení, že byla dotace schválena a město tak získá 18,5 mil. Kč, které výrazně pomohou městskému rozpočtu a samotné revitalizaci našeho krásného parku.

Revitalizace Smetanových sadů je významnou investiční a krajinářskou akcí. Studii a podrobnou projektovou dokumentaci zpracoval renomovaný ateliér specializující se na zahradní a krajinářské úpravy. Jedná se o Ateliér Krejčiříkovi, s.r.o. Na základě zpracované studie a projektové dokumentace byla samotná revitalizace sadů rozdělena do 4 samostatných etap s tím, že každá etapa zabere rok realizace. První etapa začala vloni, letos běží druhá etapa a poslední etapa pak proběhne v roce 2026.

close Revitalizace Smetanových sadů získá velkou finanční injekci info Zdroj: Vizualizace zoom_in

„Revitalizace Smetanových sadů vychází ze snahy obnovit historický ráz parku, který známe z dochovaných pohlednic počátku 20. století. Kromě úpravy, omlazení a větší pestrosti zeleně směrem k rozmanitější biodiverzitě bude v parku vytvořena nová síť cest a vznikne zázemí pro nový parket, pergolu či objekt s občerstvením. Smetanovy sady tak opět získají lesk, který v minulosti měly, zlepší se zázemí pro pořádání kulturních a společenských akcí a také podmínky pro různé druhy aktivního i pasivního trávení volného času,“ říká starosta města Hořice, Ing. arch. Martin Pour, a dodává: „Jsem opravdu moc moc rád, že tato naše snaha o obnovu dalšího úžasného místa s nezaměnitelným geniem loci v našem městě se podařila nastartovat a po mnoha desítkách let bude celý areál Smetanových sadů zrekonstruován. Po sice náročné, ale dle mého názoru velmi úspěšné rekonstrukci historických převlékáren na koupališti Dachova se jedná o další mimořádné místo, které bude zachováno pro další generace. Velké poděkování patří našim tzv. „dotačákům“ z městského úřadu, kteří vše řádně připravili, sepsali, zadministrovali, podali a město Hořice získalo velmi pěknou finanční podporu (dotaci) pro tento záměr, který jak věřím, bude dobře sloužit dlouhá léta všem našim občanům, turistům i dětem, které si sem chodí již dlouhá léta hrát z našich mateřských i základních škol.“

Celkové náklady na revitalizaci, včetně doprovodných výdajů, jsou odhadovány v součtu na 22 mil. Kč. Díky dotaci ve výši 18,5 mil. Kč město doplatí pouze 3,5 mil. Kč. Věříme, že na konci této dlouhé a náročné cesty Smetanovy sady potvrdí a ještě zdůrazní svoji pozici nejkrásnějšího parku ve městě.