Na posledním zastupitelstvu seznámil veřejnost i své kolegy se záměrem dostavby Masarykovy věže samostatnosti. Rád by se přitom držel původního záměru z roku 1924 od architekta Františka Blažka. Protože si je ale Pour vědom, že se jedná o velké výročí, které se týká nás všech, nechtěl nic rozhodovat bez občanů města.

Proto byla na webových stránkách města spuštěna anketa, kde měli nejen místní lidé možnost sdělit svůj názor. Bohužel přesně po týdnu musela být tato anketa zastavena, a to z kvůli nepochopitelnému manipulování s výsledky. Místostarostu neserióznost jedince velmi zklamala a také rozčílila.

„Ano, mohu potvrdit, že došlo ke zmanipulování hlasování. Přes noc se někdo naboural do našeho systému, vytvořil si falešné IT adresy a podal několik hlasů najednou, čímž úplně zdeformoval celou anketu," zlobí se architekt a dodává, že prokazatelně přes třicet pět procent hlasů pocházelo od jednoho jediného člověka." 

„Pokusíme se ještě nějakou variantu vytvořit, ale bude to asi dost složité. Je tu možnost papírové formy, ale máme strach, že lidi nepřijdou. U internetové je zas problém právě zabezpečení," zamýšlí se nad řešením Pour. Lidé si anketu přitom velmi pochvalovali a měli radost z toho, že se mohou aktivně zapojit. I proto Pour doufá, že o tuto možnost nepřijdou.

SPLNÍ SNY NĚKOLIKA GENERACÍ

Na rozhodování přitom není moc času a čím dříve bude jasné, zdali se město do dostavby pustí, tím lépe.

„Je to jenom myšlenka a já bych na toto téma rád vyvolal diskuzi. Asi nikdo z nás se dalšího takto významného výročí nedožije a já si myslím, že bychom se k tomu tak měli postavit. Je to neopakovatelná příležitost udělat něco jedinečného, něco, co se svým způsobem zapíše nejen do historie našeho města, ale možná i celé republiky. Chce to ale hlavně odvahu a odhodlání. Splnili bychom tak sny několika generací," vysvětlil Pour, který si také myslí, že tato příležitost k dokončení díla významného českého architekta je možná i tou poslední.

„Ano, plně si uvědomuji, že se jedná o velký počin i odpovědnost, nicméně po mnoha desítkách let si Hořice zaslouží vystoupit ze šedi každodennosti a průměrnosti a udělat čin, který si dovolím tvrdit nebude mít obdobu," věří Martin Pour, který se předběžně informoval, zdali by jeho tak trochu pošetilý nápad byl vůbec realizovatelný. „Technicky to možné je a pokud by jsme to realizovali v podobě, jakou navrhuji, ani památkáři by nebyli proti," seznamuje s podmínkami Pour.

PLÁNY ZA PĚT MILIONŮ. KDO JE ZAPLATÍ?

Náklady na dostavbu podle něj také nejsou příliš vysoké. „Byl bych rád, kdyby se nám podařilo získat finance z různých zdrojů. Nechci, aby město dostavbu financovalo ze svého rozpočtu, jelikož by to zničilo celý smysl a příběh. Umím si představit, že například vznikne sbírka, oslovíme různé firmy a třeba i kraj," zamýšlí se nad způsobem financování Pour. Hrubý odhad na stavbu je zhruba tři a půl miliónů, s rezervou pak asi pět miliónů.

MASARYKOVA VĚŽ SAMOSTATNOSTI

Je umístěna přímo nad městem na hřebeni Hořického chlumu ve výšce 408 m n. m. Základní kámen věže byl položen 10. července 1926 za přítomnosti prvního prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka.

Projekt architekta Blažka počítal s výškou rozhledny okolo čtyřiceti metrů, díky čemuž mohla sloužit i jako letecký maják. Do roku 1938 byla vystavěna do výšky dvacet pět metrů, od té doby se již ve stavbě nepokračovalo.

Hořice nyní chtějí dostavět zbývajících patnáct metrů. Budova je postavena na hlubokých základech na pískovcovém podloží, kámen na stavbu byl vytěžen v nedalekém lomu svatého Josefa. Uvnitř je umístěno malé muzeum a pietní síň se jmény obětí válek z Hořicka. Vrchol věže je zakryt hvězdářskou kopulí. (Zdroj: muzeum.horice.org/vez-samostatnosti/)