Ocenění se udílí za významný podíl na rozvoji města Hořice v kulturní, sportovní, umělecké či jiné oblasti, lidem, kteří reprezentují město, propagují nebo svojí činností obohacují občanům život ve městě. Své návrhy můžete zaslat prostřednictvím nominačního formuláře (ke stažení na www.horice.org) na adresu Město Hořice, nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice nebo do konce měsíce předejte nominace na podatelně MěÚ Hořice.

Cenu Osobnost města Hořice roku 2019 udělí zastupitelstvo města po doporučení rady na svém prosincovém zasedání. Ocenění bude slavnostně předáno v předvánočním čase.