Letos je to již podvanácté. Podle zdejší radnice je účelem tohoto lidového průzkumu oslovit občany, aby vybrali ze svých řad toho, kdo se podle jejich názoru významným způsobem zasloužil o rozvoj města Hořice v oblasti kulturní, sportovní či umělecké. Kdokoliv tak může opět navrhnout člověka, podle jeho úvahy osobnost, která se zasloužila o zviditelnění města kamenné krásy a trubiček či se jinak významně podílela na rozvoji Hořic.

A to mimořádným přínosem pro život města, jeho reprezentaci a propagaci. Hořičtí mohou své návrhy s řádným odůvodněním nominace předat na vyplněném formuláři na podatelně městského úřadu nebo je zaslat poštou.

A to až do posledního dne měsíce září. Následně hořické zastupitelstvo na doporučení rady města na svém prosincovém zasedání vybere z navržených nominací laureáta tohoto ocenění, jenž bude slavnostně oceněn v předvánočním čase.