Po úspěšné žádosti o dotaci bude hořická radnice disponovat několika stovkami nádob na papír plasty a bioodpad, které následně zapůjčí občanům města. Proč požádat o přidělení nádob na tříděný odpad? „S největší pravděpodobností bude od poloviny roku 2020 zaveden 14denní svoz komunálního odpadu. Pro možnost důkladnějšího a pohodlného třídění umožní město svým občanům, kteří mají prostory pro umístění těchto nádob, třídění přímo u svých nemovitostí," vysvětluje Jiří Kopáček, vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Hořice.

Žádost s datem narození, adresou a telefonním číslem posílejte elektronicky na e-podatelna@horice.org. Pokud nemáte email, zajděte do informačního centra, kde vám rádi pomohou. Nádoby budou předávány zájemcům od poloviny února ve sběrném dvoře.