Když 13. října 1995 ve 13.13 hodin občanské sdružení, které se záhy přejmenovalo na Okrašlovací spolek Rašín, zahájilo s recesí sobě vlastní slavnostním výkopem stavbu Obřího trpaslíka, nikdo netušil, zda vůbec dílo podle návrhu Kurta Gebauera spatří světlo světa. „Tenkrát jsme začali věřit, že my, ve světě trpaslíci, se neztratíme, když budeme obří. A tato nadsázka inspirovaná trpaslíky Kurta Gebauera se nám zdá být nejen aktuální, ale s přiměřenou nadsázkou i věčná,“ uvedl k neobvyklému projektu pantáta spolku František Kozel.

Start po 22 letech

Díky nezlomné snaze nadšenců a především dobré vůle mecenášů byla v roce 2017, tedy po dvaadvaceti letech, stavba zahájena položením základního kamene. Ten byl úspěšně vylomen, opracován, dopraven a instalován na místě trvalého pobytu Obřího trpaslíka, tedy na vyvýšenině při příjezdu do Hořic.

Pomáhají mecenáši

O rok později se stavba monumentu dostala do fáze, kdy byly osazeny ty největší bloky o váze více než 12 tun. V roce 2019 přibyly díky přízni mecenášů další pískovcové kvádry a s nimi v pořadí i osmý, který spojil obě nohy trpaslíka, který tak dorostl do výšky téměř pěti metrů.

Loni poznamenala začátek stavby čínská chřipka. I přesto dílo rostlo a na místě jsou všechny největší bloky. Chybí jen část těla a čepice. Tak oslavil Obří trpaslík Silvestra.

Na vlastní nebezpečí

„V novém roce počítáme s dokončením trupu a zpřístupnění trpaslíka veřejnosti, kdy by mohli zájemci na vlastní nebezpečí vystoupit po žebříku na kamenný monument,“ usmívá se František Kozel. „Taky jsem tam vylezl i já,“ dodává.

Tělu tak ještě chybí tři vrstvy kamene, závěrečnou tečkou pak bude čepice. Kdy bude dílo dokončeno, o tom nechce spolek v tuto chvíli spekulovat.