Jakmile se však policejní hlídky vzdálily z okruhu, motorkáři se vraceli. Z tohoto důvodu se zástupci obou útvarů domluvili na pokračující zvýšené spolupráci na okruhu.

Měření rychlosti evidentně naštvalo hazardéra, který zcizil dopravní značku „označení obce“ umístěnou při vjezdu do Hořic nad garážemi, aby strážníkům znesnadnil další měření. Dotyčného pachatele, který má tento čin na svědomí, město vyzývá, aby dopravní značku vrátil dříve, než dojde k policejnímu šetření.

Dalším opatřením k bezpečnější dopravě ve městě je plánované pořízení několika ukazatelů rychlosti, které budou operativně umisťovány na riziková místa, kde budou vozidla nejčastěji porušovat rychlostí limity v souvislosti s objízdnými trasami kvůli výstavbě dálnice.

Poslední březnový týden byl pro strážníky a policisty také náročný v důsledku výstavby kruhové křižovatky u Libonic „pod Lávkou“, kde došlo vyfrézováním k extrémnímu zúžení hlavní komunikace R35 a uzavření hlavního přivaděče do Hořic. Investor výstavby dálnice bohužel dostatečně nepřipravil objízdné trasy a vyznačení zúžení komunikace a hlídky musely řešit situaci operativně na místě.

Ani Velikonoční pondělí nezůstalo bez problémů. Strážníci vyjížděli ke dvěma osobám, které to při koledě zjevně přehnali s alkoholem a ustlali si přímo na místní komunikaci.