Řidičů se aktuálně nejvíce dotýká stavba kruhového objezdu na silnici I/35, který bude sloužit jako napojení na dálnici D35. Od konce března je kvůli zahájení stavebních prací na kruhovém objezdu úplně uzavřená silnice II/300 v ulici Antonína Rudla a kvůli nárůstu dopravní zátěže řídí dopravu na křižovatce u Batalionu ve třech směrech semafory.

„V rámci výstavby dálnice D35 začalo budování stavebních objektů jako jsou mosty nebo přeložky silnic, které ovlivňují dopravu v Hořicích a okolních obcích, protože jsou spojené s uzavírkami provozu. Původní harmonogram stavby se průběžně upravuje a město Hořice na něj nemá zásadní vliv. Přesto město dokázalo prosadit výstavbu kruhového objezdu na silnici I/35 jako první, neboť řeší nové napojení místní části Libonice, umožní dopravu na staveniště a případně podle možností i dřívější zprovoznění přeložky silnice od Dobré Vody,“ uvedl starosta Hořic Martin Pour.

Ilustrační foto
Investice za stovky milionů. V Jičíně dojde na přestavbu nejhorších silnic

Ten označil dopravní situaci ve městě jako velmi napjatou. „Vychází bohužel z nezvládnuté přípravy zejména objízdných i navazujících tras ze strany investora a posléze i zhotovitele stavby, který měl dost málo času na přípravu. Město v tomto směru apeluje a vyjadřuje se již několik let. Bohužel se mi zdá, že bez úspěchu v podobě konkrétních opatření,“ podotkl Pour.

„Napětí bohužel vzrůstá i u občanů, neboť dopravních kolapsů neúměrně přibývá a město je v této fázi velmi bezzubé. Většina lidí volá právě nám a stěžuje si. Ale vše mělo být řešeno a připraveno ze strany investora,“ dodal.

„Semafory na křižovatce u Batalionu byly instalovány nad rámec projednané projektové dokumentace pro provádění stavby na vyžádání města Hořice. Jejich provoz - zapnutí, vypnutí a signální plán schvaluje a řídí Policie ČR,“ upřesnila mluvčí krajské Správy Ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.

Ilustrační foto
Sdílená kola v Hořicích hlásí návrat, prvních 15 minut znovu zdarma

Lidé situaci kritizují. „Je to jedna velká katastrofa. Semafory u Batalionu jsou strašné, kdo tohle vymýšlel,“ zlobil se řidič Jaroslav. „Nejdřív všichni chtěli dálnici, a když se staví, tak nadávají,“ namítla žena, která pozorovala z chodníku kolony aut na křižovatce. „Největší nápor na křižovatce u Batalionu je ze směru od kina. Ostatní směry jsou v rámci možností plynulejší, kolony se tvoří jen nárazově,“ komentovali dopravní situaci strážníci Městské policie Hořice.

O úpravách a zlepšení situace jednají zástupci Hořic se zhotovitelem stavby M-SILNICE, Správou silnic Královéhradeckého kraje, ŘSD, dopravní policií a starosty okolních obcí.

„Na těchto jednáních řešíme plánované uzavírky, objízdné trasy a případná další dopravní opatření, jako například řízení provozu semafory na křižovatce Batalion v Hořicích. Mrzí mě, že během několika let, co jsme toto řešili, bylo velice málo našich konkrétních připomínek vyslyšeno a nyní se to ukazuje „v plné kráse“. Většina připomínek byla logických a vycházela ze znalostí provozu v našem městě,“ upozornil starosta Hořic.

V Hořicích vyroste nová okružní křižovatka
Stavba okružní křižovatky v Hořicích: Komplikace i větší dopravní zátěž

Město požádalo o výměnu semaforů a efektivnější spolupráci dodavatele stavby. Zrychlí se tím průjezdnost vozidel a v noci nebudou zapnuté. Na křižovatce u Batalionu dojde k úpravě dopravního omezení, auta budou projíždět v Husově ulici obousměrně.

Výstavba dálnice může přispět k dalšímu rozvoj města. „Vznikne mnohem lepší dopravní napojení na Hradec Králové i Mladou Boleslav. Tím pádem se zvýší atraktivita pro investory. Lze to přirovnat nadneseně k napojení na železnici před více než 100 lety. V dnešní době rychlost dopravy a dostupnost jsou nezbytnou součástí pro dynamický rozvoj města. Proto samozřejmě dálnici podporujeme a vítáme ji,“ řekl Martin Pour.

Měření rychlosti od května

Do Hořic se vrátí ukazatele rychlosti. Město je bude mít k dispozici podle příslibu jejich dodavatele nejpozději do 10. května. Umístěny budou nejen na okruhu 300 zatáček Gustava Havla (ul. Maixnerova, Čsl. armády), ale postupně také na dalších místech v Hořicích (např. Žižkova u ZEZu) nebo operativně, podle nejčastějšího porušování limitů rychlosti spěchajících vozidel po objízdných trasách v souvislosti s výstavbou dálnice D35 Hořice - Sadová.