Stříbrný smrk byl pokácen v Blahoslavově ulici, kde již svým vzrůstem překážel. Po ozdobení bude slavnostně rozsvícen 30. listopadu v závěru kulturního programu Adventního trhu.