Stříbrný smrk byl pokácen v Blahoslavově ulici, kde již svým vzrůstem překážel. Po ozdobení bude slavnostně rozsvícen 30. listopadu v závěru kulturního programu Adventního trhu.

V novopacké cukrářské dílně Střední školy gastronomie a služeb zahájili výrobu vánočního cukroví. Odhadem tu vyexpedují 1800 kilogramů dobrot.
FOTO: Cukrářům začaly vánoční galeje