Jako student střední školy získal například na Mezinárodní chemické olympiádě v turecké Ankaře v konkurenci 273 soutěžících ze 70 zemí světa zlato.

Kdy jste se poprvé začal více zajímat o chemii?
Oblast mého zájmu dříve byla trochu jiná – důlní technika, železnice, tovární komíny, vesmír – a odtud jsem postupně přicházel k čisté chemii někdy během prvního stupně základní školy. Obecně, vždy mě fascinovaly něčím výjimečné jevy nebo prostředí, pokud možno málo zalidněné.

Jaký jste měl ve škole vztah s učiteli, pociťoval jste nějaké úlevy?
Z počátku téměř nepřátelský, později lepší a nakonec vynikající. Úlevy jsem pociťoval zvláště v několika posledních letech studia. Dostal jsem značnou autonomii pro následování vlastních cílů. Po této změně veškeré napětí povolilo a na střední vzdělávání jsem se začal dívat pozitivněji.

Jak jste prospíval v ostatních předmětech?
Zpočátku jsem respektoval kladené studijní požadavky, později došlo kvůli pro mě nepříznivému stylu výuky a pocitu zbytečnosti k jejich rozsáhlému zanedbávání ve prospěch vlastních zájmů. Po získání autonomie jsem se vrátil k původním poměrům, tedy dodržování obecných studijních požadavků a dalších individuálních pravidel.

Nepřišla Vám chemie ve škole nezáživná? Co byste přidal do vyučovacích osnov?
Nejsem schopen zhodnotit. Když jsem ještě zpočátku na hodiny chemie docházel, nesetkával jsem se prakticky s ničím novým a nemohl jsem tedy zhodnotit, zdali styl výuky studenty motivuje či odrazuje. Větší přízeň studentů by mohla být docílena hlavně povzbuzujícími experimenty (nejen výbuchy), ale také například krásnými příběhy z historie či řešením čistě logických úloh.

Jakou vysokou školu jste si vybral a jak dopadly přijímací zkoušky?
University of Cambridge, St Catharine College. Příjímací proces je ve Velké Británii trochu odlišný než v České republice a přesný průběh závisí také na vybraném oboru a college. V mém případě jsem vyplňoval elektronickou přihlášku (zde je potřeba ukázat zejména dosažené cíle a získané zkušenosti), psal vlastní životopis, absolvoval dvě interview přímo v Cambridge (ověření studijního potenciálu a znalostí). Nyní jsem držitelem podmínečné nabídky, která ještě před nástupem vyžaduje splnění některých podmínek.

Když se zpětně podíváte na loňskou mezinárodní olympiádu, v níž jste zvítězil, jak hodnotíte konkurenty?
Silná konkurence existuje nejen ve výzkumu, ale i na chemických soutěžích. Nejsilnějšími konkurenty jsou pochopitelně studenti z vysoce zalidněných států, neboť ve větším počtu lidí lze najít nejen více vysoce talentovaných jedinců, ale také pravděpodobně většího talenta, má-li být z každého státu vybrán stejný počet studentů.

Myslíte, že je mezi nimi někdo, o kom ještě uslyšíme?
Myslím, že ano. Olympiády se účastní převážně plnoletí nebo téměř plnoletí studenti. V tomto pokročilém věku už člověk většinou ví, v čem nejvíce vyniká, a proto své vědění o stále stejné oblasti dále rozvíjí. Kromě toho ti nejúspěšnější řešitelé přirozeně získávají nepředstavitelně mnoho motivace, která se v jedinci projeví především dalším vzrůstem zájmu o dříve již preferovanou oblast, což je velmi užitečné pro další větší úspěch.   Šárka Jebavá