„Je nutné zrekonstruovat okna, která jsou již v havarijním stavu, což znamená obrousit, natřít a udělat další nezbytné práce. Někde bude potřeba doplnit chybějící části nejen křídel, ale i rámů. Řemeslníci musí také rozebrat a přezdít horní část komínu," uvedl Radoš Rykl, vedoucí investičního odboru.

Dokončení prací
Nyní radnice vypsala výběrové řízení s tím, že samotné stavební úpravy začnou v průběhu září a budou dokončeny zhruba do konce roku, záleží však na klimatických podmínkách. „Pokud bude pršet, budou stavební práce přerušeny," konstatoval Radoš Rykl.

Celkové náklady by neměly přesáhnout částku 450 tisíc korun, ale záleží na tom, jaké cenové nabídky od firem přijdou do soutěže. Radnice zažádala o dotaci na tuto akci ve výši 367 tisíc korun ministerstvo kultury: „Nyní čekáme na jejich rozhodnutí," uvedla Romana Hrušková, referentka úseku školství a kultury.

Návštěvníci muzea se nemusí obávat jeho uzavření. „Budova zůstane otevřena, hrozí pouze částečné uzavření v těch místnostech, kde budou vyměňovat okna," informoval vedoucí investičního odboru.

„Jsem ráda, že místní muzeum bude i v době rekonstrukce pro veřejnost přístupné. V nejbližší době se ho chystáme s dětmi navštívit," sdělila nadšeně Hana Novotná.