Zahájení běžného provozu ve všech školkách v Hořicích je předběžně naplánováno na 1. dubna, a to podle počtu přihlášených dětí. Jejich nástup do školek mohou rodiče hlásit do 30. března na tyto kontakty:

Základní škola a mateřská škola Na Daliborce, Hořice - ředitel Mgr. Jan Sezima - tel. 604 143 588, e-mail: zs.daliborka@seznam.cz.

Mateřská škola, Hořice, Husova 2166 - ředitelka Bc. Martina Knapová - tel. 728 752 140, e-mail: mshusova@horice.org.

Mateřská škola Pod Lipou, Hořice - ředitelka Jitka Kočová - tel. 728 166 757, e-mail: mspodlipou@horice.org.

Mateřská škola Na Habru nadále poběží v současném režimu, to znamená, že zabezpečuje nezbytnou péči o děti ve skupinkách nejvýše 15 dětí ve věku od 3 do 10 let zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, příslušníci ozbrojených sil a dále zaměstnanci určené školy a školského zařízení.

V době provozu Mateřské školy Na Habru, Hořice bude školka otevřená v nejnutnějších i pro zapsané děti této mateřské školy.