Vedení města svou představu o možnostech využití vysvětlilo zastupitelům i veřejnosti. Základní myšlenkou je důstojná prezentace důležitých tradic Hořic: motorismu, sochařství a kamenictví a Hořických trubiček.

V areálu zámku se nabízí možnost vzniku moderního muzea motorismu a přírodních okruhů, reprezentativní kavárny i hotelu. Návrh se zabývá citlivou revitalizací zachovalé tvrze. Pokud bude úspěšná žádost o evropskou dotaci, která se bude podávat letos v září, vznikne v podkroví dostavěné tvrze sál pro svatební i jiné obřady a společenské akce.

„Vážíme si motocyklového sportu jako jedné z místních významných tradic. Objekt zámku se pro účely muzea nabízel i díky své jedinečné poloze v centru města a hlavně v bezprostřední blízkosti závodní trati, což nikde jinde v celé České republice doposud v tomto zamýšleném rozsahu i zaměření není,“ říká místostarosta a městský architekt Martin Pour.

HARMONIE MEZI FUNKCÍ A FORMOU

Plánovaná rekonstrukce umožňuje zachovat historické prvky. Avšak části, které jsou zničeny, si můžou dovolit moderní úpravu. „Je ku prospěchu věci, když obnova probíhá postupně po etapách. Musí však vycházet z uceleného konceptu,“ dodává Pour.

Předběžné náklady na revitalizaci zámku se pohybují mezi 25 až 27 miliony korun. Realizace projektu závisí na vícezdrojovém financování. Radnice bude žádat o dotaci v rámci programu českopolské spolupráce. Svoji vizi představuje také možným donátorům.

O oživení místní památky se také dlouhodobě zasazuje Strozzi, spolek přátel hořického zámku. Spolek pořádá v areálu zámku řadu kulturních a společenských akcí, které se těší hojné návštěvnosti nejen místních občanů.