„Dne 3. srpna získaly Technické služby Hořice na kompost certifikaci UKZUZ jako na organické hnojivo a může se tedy nově nabízet k prodeji i občanům. Cena je čtyři sta korun za tunu, ale je nutné si odběr předem telefonicky nebo e-mailem domluvit, zejména při větším odběru,“ informuje hořická radnice.

Do kompostárny Lískovice, spadající do správy TS Hořice, je odvážen bioodpad z městských pozemků (travnaté plochy, keře,..), z biopopelnic obyvatel Hořic a blízkého okolí a také z obcí Podhorní Újezd a Mlázovice.